10. január 2016

Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

V týždni od 3.1. do 10.1.2016 došlo k zhoršeniu situácie najmä v povrchovej vrstve pôdy. V hlbšej časti pôdy zmeny prakticky nenastali. V celom pôdnom profile sa zväčšila plocha s intenzitou sucha S3, relatívne nasýtenie pokleslo taktiež hlavne v povrchovej vrstve pôdy.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie pokleslo najmä v povrchovej vrstve pôdy. Situácia v povrchovej vrstve pôdy (0-40 cm): Relatívne nasýtenie nad 90 % sa nachádza už len vo vrcholových polohách najvyšších pohorí. Na väčšine územia prevažuje relatívne nasýtenie v intervale 70-90 %. Na juhu stredného a východného Slovenska ojedinele na Podunajskej nížine je relatívne nasýtenie už tesne nad hranicou bodu zníženej dostupnosti. Stav v hlbšej časti pôdy (40-100 cm): V tejto časti pôdy nenastali významné zmeny v porovnaní s minulým týždňom. Väčšina Slovenska je nasýtená. Len malé územia na Šariši a Záhorí majú relatívne nasýtenie 60-70 %. Stav v celom profile (0-100 cm): V celom profile sme zaznamenali slabý pokles vlhkosti v pôde. Najnižšie hodnoty 60-70 % sú stále na Záhorí a v okolí Prešova. Väčšina územia Slovenska spadá do intervalu hodnôt 70-90 %.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami vo rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) sa zvýšila taktiež najmä v povrchovej vrstve pôdy. V povrchovej vrstve pôdy (0-40 cm) sa situácia zhoršila prakticky na celom území. Najviac zasiahnuté oblasti majú intenzitu sucha na úrovni S3. Týka sa to oblasti Kysúc a krajného východného Slovenska. V hlbšej časti pôdy neboli zmeny až také dramatické. Výrazné sucho je na Kysuciach a mierne sucho sa vyskytuje na krajnom severovýchode a na rozhraní západného a stredného Slovenska. V celom pôdnom profile sa výrazné sucho vyskytuje na Kysuciach, malé územia sú zasiahnuté aj na hornej a dolnej Orave, či na krajnom východe. Výrazne sa zvýšil podiel územia s mierou intenzity sucha S2. Záhorie a Podunajská nížina sú z väčšej časti bez rizika sucha.

Dopady sucha na vegetáciu:
Informácie o vývoji relatívnej kondície vegetácie boli ukončené až do začiatku vegetačnej sezóny roku 2016.

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najzrážkovejším dňom bola sobota 9.1. Ojedinele spadlo na juhu stredného a západného Slovenska 11 mm zrážok. Počas týždňa však prevažovalo suché počasie, spočiatku ešte s nízkymi teplotami v arktickom vzduchu a snežením v pondelok 4.1. Najnižšie teploty vzduchu boli do -20 °C práve v pondelok. Najteplejšie bolo vo štvrtok a piatok, kedy boli najvyššie teploty na juhu Slovenska až do 8 °C. Cez týždeň boli najslnečnejšie dni štvrtok a piatok, kedy bolo zároveň aj najteplejšie a najveternejšie. Najvyššie denné priemerné rýchlosti mimo hôr boli 9 m/s v Košickej kotline dňa 7.1.