10. júl 2016

Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

V uplynulom týždni sa situácia výrazne zhoršila najmä na Podunajskej nížine. Relatívne nasýtenie tu je v intervale 10-20 %, ojedinele dokonca pod 10 %. Na východe je extrémne sucho na severovýchode, v okresoch Stropkov, Svidník a Medzilaborce. Na Východoslovenskej nížine sa situácia zlepšila, v povrchovej vrstve už to je dokonca bez rizika sucha.

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na juhozápade Slovenska menej ako 10 %. Väčšina Podunajskej nížiny je v intervale  10-20 %. Tento interval zasahuje aj Ponitrie, juhozápadnú časť Banskobystrického kraja a tiež malú oblasť v okolí Stropkova. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) je pod 10 % na Záhorí a tiež na malom území na Ponitrí a v okolí Myjavy a Trenčína. V tejto časti pôdy je situácia na Východoslovenskej nížine stále horšia ako na Podunajskej nížine. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sme zaznamenali zhoršenie najmä na juhozápade. Relatívne nasýtenie pod 10 % je na 0,3 % celkovej plochy. Zasahuje najmä Záhorie, Ponitrie a okolie Myjavy a Piešťan.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve je už len na severovýchode na úrovni výrazného sucha (S3), na juhu to už je mierne sucho. V hlbšej časti profilu je situácia stále vážna prakticky na celom východe. Extrémne sucho je rozšírené na 7 % plochy celého územia a zasahuje a zasahuje viacero okresov na východe. Viditeľné zhoršenie badať aj na západe a severozápade krajiny, kde je už ojedinele výrazné sucho. V celom pôdnom profile je stále extrémne sucho (asi 1 % celkovej plochy) na severovýchode, juhovýchod si polepšil, ale zhoršenie situácie nastalo na krajnom západe a na Ponitrí.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:

Na väčšine juhozápadu sa zrážky nevyskytli vôbec. Bez zrážok bola aj veľká časť juhu stredného Slovenska. Najvyššie úhrny do 30 mm sa vyskytli v okolí Michaloviec a Humenného. To samozrejme zlepšilo podmienky na juhovýchode Slovenska, ale na západe v dôsledku vysokých teplôt v závere týždňa nastalo zhoršenie. Najvyššie teploty boli na juhozápade v nedeľu 10.7. do 32 °C. Najchladnejšie bolo v dolinách na východe, v piatok to bol len 1 °C. Najviac veterný deň bola streda. Na juhozápade bola najvyššia priemerná rýchlosť 8 m/s.