10. júl 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Extrémne sucho stále pretrváva na juhovýchode Slovenska, v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny a v juhozápadnej časti stredného Slovenska. Celkovo zasahuje extrémne sucho až 17,7 % územia. Doplnenie vlahy nastalo hlavne vo vrstve pôdy do 40 cm. V hlbšej vrstve je extrémne sucho stále na takmer 30 % územia. Najnižšie hodnoty nasýtenia sú pod hranicou 10 % na juhozápade a juhovýchode Slovenska. Veľmi nízke nasýtenie je aj na Pohroní, Honte a v oblasti Štiavnických vrchov. Deficit pôdnej vlahy je do -80 mm na severe a krajnom východe.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod hranicou 10 % na juhozápadnom a juhovýchodnom Slovensku, a tiež v juhozápadnej časti stredného Slovenska. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod 10 % taktiež prevažne na juhozápade a juhovýchode Slovenska. V celom pôdnom profile je nasýtenie pod 10 % okrem juhozápadného a juhovýchodného Slovenska, aj na Pohroní, Honte a v oblasti Štiavnických vrchov. Bod zníženej dostupnosti je presiahnutý na 83 % územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha na 17,7 % územia. Najviac sú zasiahnuté oblasti: juhovýchodné Slovensko, juhovýchodná časť Podunajskej nížiny, Ponitrie, Hont, Pohronie a Štiavnické vrchy. V povrchovej vrstve pôdy ostalo extrémne sucho na krajnom východe a lokálne aj na Ponitrí, Pohroní, Honte a v okolí Banskej Štiavnice. V hlbšej vrstve je extrémne sucho stále na 29 % územia.

Deficit pôdnej vlahy je v intervale -60 až -80 mm na Orave, podhorí Tatier a krajnom východe. Deficit od -20 do -40 mm sa vyskytuje na približne polovici územia Slovenska. Normálne podmienky sú len na 1,9 % územia. Nadbytok vlahy do +20 mm je len lokálne v okolí Popradu.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 4.7. do 10.7.2022 boli zrážky prevažne vo forme prehánok a lokálne aj búrok. Najviac napršalo na krajnom severovýchode Slovenska a na Spiši. Najvyššie úhrny zrážok boli 40-55 mm v oblasti Popradu, Bardejova a na Zamagurí. Zrážky len do 2 mm sa vyskytli na Dolnom Zemplíne a v okolí Nitry. Najvyššia teplota vzduchu bola približne 36,5 °C v pondelok a utorok. Neskôr, sa výrazne ochladilo a vo štvrtok ráno klesla teplota vzduchu na Orave už na 3,6 °C. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Košiciach, až okolo 41 mm. Najnižší výpar bol v Oravskej Lesnej a Čadci, okolo 21 mm. V percentách normálu bol výpar od 90 % v Gánovciach a Žiline, do 135 % v Somotore a Trebišove.