10. máj 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Opäť na väčšine Slovenska nastalo zhoršenie situácie. Extrémne sucho je na 22,7 % územia. Zlepšenie nastalo len na krajnom východe. V povrchovej vrstve je extrémne sucho najviac rozšírené na Podunajskej a Záhorskej nížine a v južnej časti stredného Slovenska. Relatívne nasýtenie pokleslo v povrchovej vrstve pod 10 % na Záhorí. V celom profile nasýtenie kleslo najmä na juhozápadnom Slovensku. Deficit pôdnej vlahy je v oblasti Malých Karpát až -80 mm, na ostatnom území je to miestami do -60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je už pod 10 % najmä na Záhorí. Na väčšine Podunajskej nížiny je nasýtenie len 10-20 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 2/3 územia. Priaznivejšia situácia je v hlbšej vrstve (40-100 cm). V tejto časti profilu sú len ojedinele miesta, kde je nasýtenie pod 40 %, väčšinou je nasýtenie 60-90 %. V celom profile (0-100 cm) je lokálne nasýtenie pod 10 % na Záhorí. Na väčšine Podunajskej nížiny je nasýtenie 50-60 %. V západnej časti východného Slovenska je nasýtenie ojedinele len 10-20 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha na 22,7 % územia. Najhoršia situácia je na juhozápade, v južnej časti stredného Slovenska a v západnej časti východného Slovenska. Výrazné až extrémne sucho zasahujú približne 2/3 územia. Čiastočné zlepšenie nastalo len na krajnom východe. V povrchovej vrstve je extrémne sucho najmä na Záhorskej a Podunajskej nížine a v južnej časti stredného Slovenska. Extrémne sucho v tejto vrstve zasahuje približne ¼ územia. V hlbšej vrstve je suchom rôznej intenzity zasiahnuté takmer celé územie. Extrémne sucho je, podobne ako v povrchovej vrstve, na takmer ¼ územia.

Najvyšší deficit pôdnej vlahy do -80 mm pozorujeme v oblasti Malých Karpát a lokálne aj v Slovenskom Rudohorí. Deficit vlahy je na takmer celom území. Nadbytok je len lokálne na krajnom východe do +20 mm. V povrchovej vrstve je deficit najviac do -40 mm, a to až na polovici územia. V hlbšej vrstve prevažuje deficit do -20 mm na približne 2/3 územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň sa síce zrážky vyskytli na všetkých staniciach, ale miestami na Podunajskej nížine a v Juhoslovenskej kotline to bolo menej ako 0,5 mm. Sucho sa tak v týchto oblastiach ešte viacej zvýraznilo. Najviac zrážok spadlo opäť na krajnom východe a severovýchode, ojedinele to bolo až 30 mm. Aj predchádzajúci týždeň bol typický veľkými teplotnými zmenami v priebehu pár dní. Najchladnejšie bolo v piatok -3,5 °C na Horehroní a v Slovenskom raji. Už v sobotu a nedeľu bolo na juhu veľmi teplo a teplota stúpla na viac ako 27 °C. Týždenný výpar bol najviac 34 mm na juhu Podunajskej nížiny. V percentách normálu bol výpar od 90 % na severovýchode do 135 % na juhozápade.