10. marec 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Extrémne sucho zasahuje už 3 % územia v celom profile. Výrazné sucho sa rozširuje už aj na severovýchode. Nasýtenie je najnižšie 30-40 % na Spiši a Above, pričom viditeľný pokles pôdnej vlhkosti nastal na veľkej časti južného Slovenska. Deficit pôdnej vlahy je stále až -80 mm na Šariši a Above.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je lokálne na Spiši a Above už len 30-40 %. Hodnoty nasýtenia pod 50 % sú na približne 4 % celkovej plochy. Nasýtenie postupne klesá najmä v južnej časti Slovenska. Na Záhorí, a lokálne na Podunajskej nížine, je nasýtenie 40-50 %. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) je situácia stále priaznivá. Na väčšine územia Slovenska je nasýtenie nad 90 %, najmenej je 50-60 % ojedinele v okolí Prešova a Košíc. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie 50-60 % na Spiši, v okolí Prešova a Košíc a na Dolnom Zemplíne. Na väčšine územia Slovenska je stále nasýtenie nad 70 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha už na 3,3 % celkovej plochy Slovenska. Extrémne sucho zasahuje najmä Šariš, Abov, Slanské vrchy a Zemplín. Výrazné sucho sa rozširuje na severovýchode, a lokálne je na strednom a západnom Slovensku. Bez rizika sucha je približne tretina územia. V povrchovej vrstve sa situácia zhoršila. Extrémne sucho je na Spiši, Above a Zemplíne. Výrazné sucho sa rozširuje na severovýchode a mierne sucho na západnom Slovensku. V hlbšej vrstve je výrazné až extrémne sucho na takmer 13 % celkovej plochy. Bez rizika sucha je takmer polovica územia Slovenska.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -80 mm lokálne v okolí Moldavy nad Bodvou a Prešova. Normálne podmienky sú na viac ako tretine územia, inde je deficit aspoň -20 mm. Nadbytok vlahy už druhý týždeň po sebe nepozorujeme v žiadnej časti Slovenska.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok spadlo uplynulý týždeň opäť na severozápadnom a strednom Slovensku. Na Orave to bolo najviac 43 mm, v centrálnej časti Slovenska do 35 mm. Zrážky pod 1 mm boli na Dolnom Zemplíne, v okolí Trebišova. Počas týždňa bolo dvakrát takmer 21 °C, a to v pondelok a vo štvrtok. Najnižšia teplota bola v stredu -5 °C na Horehroní. Cez naše územie prešlo viacero atmosférických frontov a rýchlo sa striedali teplé a studené vzduchové hmoty. Preto bol týždeň aj veľmi veterný, a to najmä počas víkendu. Najvyšší týždenný výpar bol až 17 mm v okolí Bratislavy a Hurbanova, čo predstavuje približne 185 % normálu 1981 – 2010.