11. december 2016

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Zmeny intenzity sucha nastali najmä v povrchovej vrstve. Ojedinele na západe je intenzita sucha v povrchovej vrstve na úrovni S2. Relatívne nasýtenie pokleslo v plytšej vrstve najmä na východe Slovenska. V hlbšej časti profilu relatívne nasýtenie na Záhorí stúplo na 40 %.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) pokleslo najmä na Spiši, Šariši a juhovýchode Slovenska. Na krajnom západe a tiež v okolí Piešťan a Popradu sú najnižšie hodnoty 60-70 %. Veľká časť stredného Slovenska je stále úplne nasýtená. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) nenastali veľké zmeny. Na Záhorí stúplo relatívne nasýtenie v najsuchších miestach na 40-50 %. Celé stredné a východné Slovensko je takmer úplne nasýtené. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je to taktiež bez významných zmien. Na Záhorí sú najnižšie hodnoty 50-60 %. Veľká časť Podunajskej nížiny, Záhoria a okolie Popradu má relatívne nasýtenie 70-90 %.


Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) je v povrchovej vrstve opäť slabo poklesla na úroveň S1 na západe Slovenska.  Na veľmi malej ploche je intenzita sucha na Záhorí až S2. Znížená vlhkosť v pôde sa objavila aj v oblastiach na rozhraní západného a stredného Slovenska. V hlbšej časti profilu je začínajúce sucho východne od Trenčína. V celom pôdnom profile je situácia podobná približne. Až 97 % je naďalej bez rizika.


Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V uplynulom týždni spadlo najviac zrážok až počas nedele 11.12.2016. Na Hornej Orave to bolo najviac 15 mm. Na ostatnom území bol tento týždeň suchý. V južnej polovici územia miestami nespadli dokonca žiadne zrážky. Najchladnejšie bolo v pondelok, kedy na Orave poklesla teplota ojedinele na -19 °C. Počas týždňa sa postupne otepľovalo. Cez víkend bolo najteplejšie na Záhorí do 13 °C. Najveternejšie dni boli štvrtok a nedeľa, kedy bola rýchlosť vetra na niektorých miestach až 9 m/s.