11. júl 2021

 Aktuálny stav sucha a pôdnej vlahy:

Zatiaľ, čo v južnej časti Slovenska sa situácia čiastočne zlepšila, na severe stredného Slovenska sa extrémne sucho rozširuje ďalej. Najviac zasiahnuté oblasti sú Orava, Kysuce a Horné Považie. Výrazné sucho je ojedinele aj na krajnom východe. Bez rizika sucha je prevažná časť západného Slovenska, Banskobystrického kraja, a tiež západná časť východného Slovenska. Najnižšie nasýtenie je pod 10 % ojedinele na Záhorí. Deficit pôdnej vlahy stúpol na Orave na -80 až -100 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je nižšie ako 10 % na Dolnej Orave. V intervale 10-20 % je nasýtenie na Záhorí, v oblasti Malých Karpát a na krajnom severovýchode. Hodnoty nasýtenia sú nerovnomerne rozložené po území Slovenska. Na niektorých miestach vlaha chýba, ale inde sú oblasti, kde je vlahy nadbytok a pôda je plne nasýtená. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod 10 % len na Záhorí. V intervale 10-20 % je nasýtenie okrem Záhoria, aj na juhu Podunajskej nížiny a lokálne aj na Zemplíne a juhu stredného Slovenska. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod 10 % len na Záhorí, v intervale 10-20 % aj na juhozápade Podunajskej nížiny. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne ¾ územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha na Orave, Kysuciach a Hornom Považí. Extrémne sucho zasahuje celkovo 3,6 % územia. Výrazné sucho pozorujeme aj na krajnom východe. V povrchovej vrstve je situácia podobná ako v celom profile. Extrémne sucho je ojedinele v severnej polovici stredného Slovenska a na krajnom východe. Približne 70 % územia je bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je výrazné až extrémne sucho prevažne v Žilinskom kraji a ojedinele aj v Banskobystrickom kraji.

Deficit pôdnej vlahy je na Orave už lokálne -80 až -100 mm. Deficit do -60 mm je najmä v Žilinskom kraji a ojedinele aj na severe Banskobystrického kraja a na východe Prešovského kraja. Nadbytok vlahy je najviac +60 mm v oblasti Bardejova. Normálne podmienky sú na 20 % územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 5.7. do 11.7.2021 spadlo najviac 80-90 mm v oblasti Levíc a Bardejova. Lokálne boli oblasti úplne bez zrážok. Rozloženie zrážok bolo podmienené opäť výskytom búrkovej činnosti. Najvyššia teplota vzduchu bola až 39 °C v oblasti Štúrova. Najnižšia teplota bola 6 °C na Orave. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Mochovciach a na letisku v Bratislave, až okolo 43 mm. Najnižší výpar bol v Medzilaborciach, okolo 29 mm. V percentách normálu bol výpar od 110 % v Sliači do 140 % v Čadci.

11. júl 2021

Stiahnuť close
11. júl 2021