12. február 2017

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

 V povrchovej vrstve je na krajnom severozápade Záhoria až výnimočné sucho. Začínajúce sucho sa objavilo na Kysuciach a v Javorníkoch. V hlbšej časti profilu je nanajvýš mierne sucho. Relatívne nasýtenie sa v porovnaní s minulým týždňom výraznejšie nezmenilo.  Na západe Podunajskej nížiny sa hodnoty slabo zvýšili hlavne v povrchovej vrstve.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) sa zvýšilo na západe Podunajskej nížiny a čiastočne aj na Záhorí. Na celom území je relatívne nasýtenie už nad 50 %. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) je okrem Záhoria a oblasti Piešťan, na celom území relatívne nasýtenie vyššie ako 90 %. V celom pôdnom profile je zlepšenie viditeľné na Záhorí a západe Podunajskej nížiny. Až takmer 96 % územia je takmer až úplne nasýtených. Hodnoty 50-60 % sú len na Záhorí na ploche pokrývajúcej 0,2 %.
 

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve je na úrovni výnimočného sucha (S4) v oblasti miest Holíč a Skalica. Na ostatnom území severnej časti Záhorskej nížiny je výrazné až začínajúce sucho. Mierne sucho je aj na podhorí Bielych Karpát a v okolí Trenčína. V hlbšej časti pôdy je mierne sucho v okolí Myjavy, Trenčína a Senice.  Stále celé stredné a východné Slovensko je bez rizika sucha. V celom pôdnom profile je výrazné sucho, podobne ako minulý týždeň, v okolí Holíča, Skalice, ale aj  južnejšie pri hranici s Rakúskom, v okolí Moravského Svätého Jána. Mierne sucho, okrem Záhoria, zasahuje aj podhorie Bielych Karpát, blízke okolie Myjavy, Bošáce a Trenčína.
 

Deficit pôdnej vlahy je najnižší na Záhorí, pri rieke Morava, kde sú hodnoty -40 až -60 mm. V povrchovej vrstve sú najnižšie hodnoty -20 až -40 mm. Kladný deficit má už aj veľká časť Podunajskej nížiny. Najlepšia situácia je stále na Spiši, Šariši a v Košickej kotline a Východoslovenskej nížine. V týchto oblastiach je deficit aj +40 mm, výnimočne +60 mm.
 

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok spadlo počas uplynulého týždňa v pondelok. Najvyššie úhrny boli až 8 mm v okolí Bratislavy. Na niektorých miestach, približne na polovici staníc, sa minulý týždeň zrážky ani nevyskytli. Zrážky na juhozápade boli dažďové. Snehová pokrývka ubúda aj v horských dolinách. Najteplejšie bolo  v piatok na severovýchode do 10 °C. Najchladnejšie bolo na krajnom východe na konci týždňa až -13 °C. Spočiatku bolo veľa oblačnosti a teplota vzduchu sa príliš nemenila. Neskôr, ku koncu týždňa sa na mnohých miestach oblačnosť zmenšila, a tým sa zvýšili aj denné amplitúdy vzduchu, a aj výpar počas dňa. Najviac veterný deň bol utorok, kedy bola priemerná rýchlosť vetra na Horehroní a Košickej kotline až 10 m/s. Ku koncu týždňa vietor výrazne zoslabol.