12. január 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Začínajúce sucho je aktuálne na približne 4 % plochy. Mierne sucho je lokálne na strednom Slovensku a krajnom východe. V hlbšej vrstve je výrazné sucho v oblasti Veľkej Fatry. Relatívne nasýtenie je na väčšine územia nad 90 %, na juhozápade ojedinele v intervale 70-90 %. Deficit pôdnej vlahy do -20 mm je na približne 1/10 územia.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je len lokálne na východnom a juhozápadnom Slovensku v intervale 60-70 %, na väčšine územia je nasýtenie nad 70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sa situácia nezmenila a takmer na celom území je nasýtenie nad 90 %. V celom profile (0-100 cm) je ojedinele na juhozápadnom a lokálne aj na východnom Slovensku nasýtenie 70-90 %, na ostatnom území nad 90 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile a v povrchovej vrstve (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je ojedinele na úrovni začínajúceho až mierneho sucha. Začínajúce sucho je v celom profile na 4 % plochy. V povrchovej vrstve je situácia o niečo horšia. Začínajúce sucho je na takmer 9 % plochy. Mierne sucho sa vyskytuje lokálne na strednom Slovensku a na krajnom východe. V hlbšej vrstve je výrazné sucho v oblasti Veľkej Fatry.

Deficit pôdnej vlahy do -20 mm je v celom profile na približne 1/10 územia (v povrchovej vrstve dokonca na 1/5 územia). Územia s nadbytkom vlahy sa zmenšili, a momentálne na väčšine Slovenska sú normálne podmienky (približne 70 %). Nadbytok vlahy je najvyšší do +60 mm okolí Prešova.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň sa slabé zrážky vyskytli na takmer celom území. Najviac zrážok bolo do 10 mm na Orave. Len lokálne bolo bez zrážok, najmä na juhu stredného Slovenska. Najsilnejší mráz bol v utorok v oblasti Malej Fatry -18 °C. Najvyššia teplota vzduchu bola 10 °C v sobotu na Pohroní. Týždenný výpar bol najviac 2 mm na Záhorí a v okolí Bratislavy.