12. jún 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Extrémne sucho sa naďalej vyskytuje ojedinele, a to najmä na východnom Slovensku. Najhoršia situácia je na krajnom severovýchode, na Spiši, Gemeri a Zemplíne. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 %, v hlbšej vrstve pôdy, na Záhorí stále pod hranicou 10 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na východnom Slovensku do -80 mm. Nadbytok vlahy je najviac +20 mm v okolí Žiliny, Bratislavy a na Kysuciach.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 10-20 % najmä na juhu stredného a východného Slovenska a v oblasti Trnavy. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je ojedinele na Záhorí nasýtenie nižšie ako 10 %. Na Podunajskej nížine je to väčšinou 10-20 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie 10-20 % v okolí Senice, Trnavy a ojedinele na juhu stredného a východného Slovenska. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na takmer 70 % celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až extrémneho sucha na strednom a východnom Slovensku. Najhoršia situácia, kde je extrémne sucho, je na severovýchode, na Spiši, Gemeri, Zemplíne a lokálne aj na Pohroní. Extrémne sucho celkovo zasahuje 1,8 % územia. V povrchovej vrstve je situácia podobná ako v celom profile. V hlbšej vrstve je extrémne sucho len na Gemeri a Above.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Gemeri a Zemplíne v intervale -60 až -80 mm. Deficit do -60 mm je až na 90 % územia. Normálne podmienky sú na 8 % územia. Nadbytok vlahy je do +20 mm na severozápade Slovenska, tiež v oblasti Bratislavy a Nitry.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 6.6. do 12.6.2022 spadlo najviac zrážok na Záhorí a juhovýchode Podunajskej nížiny, maximálne 50-65 mm. Nízke úhrny zrážok do 1 mm boli na krajnom severovýchode, v oblasti Bardejova a Svidníka. Po teplotnej stránke bol týždeň relatívne teplý s najvyššou teplotou 31,7 °C v Somotore a najchladnejšie bolo 3,8 °C v Oravskej Polhore. Najvyššia týždenná suma výparu bola v Košiciach a Milhostove-Trebišove, až okolo 39 mm. Najnižší výpar bol v Oravskej Lesnej, len okolo 23 mm. V percentách normálu bol výpar od 95 % v Kuchyni do 145 % vo Švedlári.