12. marec 2017

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Intenzita sucha sa zmiernila najmä v severnej časti západného Slovenska. V hlbšej časti profilu však stále pozorujeme extrémne sucho v oblasti Malých Karpát. Zhoršenie situácie nastalo na krajnom východe. Relatívne nasýtenie sa čiastočne zvýšilo v západnej časti Slovenska. Na východe nastal pokles v povrchovej vrstve.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 40-50 % na západných svahoch Malých Karpát. Situácia sa však zlepšila v porovnaní s minulým týždňom. Na východnom Slovensku nastal pokles hodnôt na 70-90 % v oblasti Košíc, Prešova, Spiši a Východoslovenskej nížiny. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) výraznejšie zmeny nenastali. Na Záhorí sa znížil dolný interval na 40-50 %, ale týka sa to len veľmi malého územia. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je celé stredné a východné Slovensko takmer až úplne nasýtené. V západnej časti Podunajskej nížiny relatívne nasýtenie pokleslo na 70-90 %. Záhorie zostalo stále bez zmeny, najnižšie hodnoty sú 50-60 %.
 

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve sa výrazne zmiernila na západe Slovenska. Momentálne je nanajvýš mierne sucho na Záhorí v oblasti Malaciek. V hlbšej časti profilu je extrémne sucho na ploche 0,8 % a zasahuje oblasť Malých Karpát. Výnimočné sucho je okrem Malých Karpát, aj na Považí a už aj na krajnom východe sa objavilo výrazné sucho. V celom pôdnom profile je lepšia situácia v porovnaní s minulým týždňom najmä na severozápade a Považí. Na juhozápade výraznejšie zmeny nenastali. Výrazné až výnimočné sucho stále postihuje oblasť Záhoria a Malých Karpát.
 

Deficit pôdnej vlahy sa zvýšil najmä vo východnej časti Podunajskej nížiny a v Juhoslovenskej kotline, kde je v intervale 5 až 20 mm, ojedinele 20 až 40 mm. Dlhodobo je stále najvyšší deficit v okolí Popradu a v Košickej kotline. Na Záhorí je deficit v najhoršom prípade stále -40 až -60 mm. Menšie rozdiely sú v hlbšej časti profilu, kde až 97 % Slovenska má deficit okolo 0 mm.
 

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň spadlo najviac zrážok zo štvrtka na piatok, a tiež v piatok. Najvyšší úhrn, okolo 16 mm, bol v oblasti Krupinskej planiny. Zrážky v podobe nemerateľného úhrnu sa vyskytli na Above, v povodí rieky Bodva, ale aj v južných častiach Košíc. Po teplotnej stránke bol predchádzajúci týždeň v medziach dlhodobého priemeru. Dni boli teplotne vyrovnané. Najvyššia teplota 16 °C bola v okolí Veľkého Krtíša a najchladnejšie bolo v dolinách na strednom a východnom Slovensku, a to -6 °C. Najvyšší výpar bol v sobotu v Košiciach a jeho hodnota bola 2,8 mm/deň. Sobota bola zároveň najviac slnečným dňom v týždni. Najmenej slnečno bolo však na severovýchode. Vysoký výpar bol do značnej miery spôsobený aj silným vetrom. Cez víkend bola priemerná rýchlosť v Košickej kotline až 10 m/s.