13. máj 2018

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Extrémne sucho stále pokračuje na severozápade a miestami aj na východe Slovenska. V povrchovej vrstve je extrémne sucho na Zemplíne, a na juhozápade pozorujeme výrazné sucho v okolí Nitry a Galanty. Relatívne nasýtenie je prevažne v celom profile 60-90 %, v povrchovej vrstve na Podunajsku a Zemplíne 20-30 %. Deficit je najvyšší do -80 mm na severozápade a do -60 mm na východe.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie okolo 10 % v oblasti Slovenského krasu. Na Podunajskej, Východoslovenskej nížine a Gemeri je nasýtenie prevažne 20-30 %, najmenej však 10-20 %. Čiastočné zlepšenie nastalo na severozápade, ale aj tu sa nájdu ešte oblasti, v okolí Žiliny, kde je nasýtenie len 20 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je v niektorých oblastiach nasýtenie len 10-20 %, ale prevažne na území Slovenska v intervale 60-90 %. V celom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 10-20 % v okolí Slovenského krasu, na severozápade najmenej 20-30 %, na Záhorí 30-40 % a na Podunajskej a Východoslovenskej nížine 50-60 %, inde prevažne však 60-90 %.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve dosahuje úroveň extrémneho sucha na severozápade (okolie Žiliny a Martina). Ešte väčšia plocha je na východe, najmä v oblasti Volovských a Slanských vrchov, Vihorlatu, Zemplína a Polonín. Situácia sa zlepšila na Záhorí a v okolí Bratislavy, kde to je zatiaľ v tejto časti pôdy bez rizika sucha. Bez rizika sucha je aj oblasť Popradu a Banskej Bystrice. V hlbšej vrstve výraznejšie zmeny nenastali. Extrémne sucho zasahuje veľkú časť severozápadného a severného Slovenska, a tiež krajný východ, najmä Poloniny a Vihorlat. V celom pôdnom profile je podobná situácia ako minulý týždeň. Zlepšenie nastalo len na malých plochách, kde boli intenzívne búrky. Približne 14 % celkovej plochy je zasiahnutých extrémnym suchom. Bez rizika sucha sú len malé plochy v okolí Popradu, Bratislavy a Malaciek.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -80 mm na severozápade, oblasť Kysúc a Žiliny. Na malej ploche je deficit do -80 mm aj na východe, ale prevažne je tu deficit najviac -60 mm. V podstate na celom území Slovenska pozorujeme nedostatok pôdnej vlahy. Normálne podmienky sú len na 1,6 % plochy, a týka sa to najmä okolia Bratislavy a Malaciek.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok tento týždeň spadlo na Orave a Kysuciach, a to ojedinele v maxime do 50 mm. Približne 30-40 mm spadlo na krajnom juhozápade. V okolí Šale, ale aj Košíc sa zrážky lokálne vôbec nevyskytli. Opäť boli tento týždeň veľké rozdiely aj v rámci jedného regiónu. Zrážky sa síce na niektorých miestach vyskytli takmer každý deň, ale boli len v podobe lokálnych búrok a prehánok. Po teplotnej stránke bolo opäť veľmi teplo. Najvyššia teplota bola 30 °C na Zemplíne a najchladnejšie bolo v oblasti Slovenského raja 0,5 °C. Výpar v okolí Košíc dosiahol hodnotu až 37 mm/týždeň. Najvyššia priemerná rýchlosť vetra bola v pondelok v Košickej kotline, a to 8 m/s.

13. máj 2018

Stiahnuť close
13. máj 2018