13. marec 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Extrémne sucho sa aktuálne nachádza už na 0,6 % celkovej plochy. Najhoršia situácia je na Záhorí, Kysuciach a Podpoľaní. Významné zhoršenie nastalo najmä v povrchovej vrstve, kde je extrémne sucho už na 2,6 % územia. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20-30 % miestami na Podunajskej nížine. V povrchovej vrstve je na Záhorí nasýtenie ojedinele len 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je na Podunajskej nížine v intervale -60 až -80 mm. Na juhu východného a stredného Slovenska je deficit najviac -60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na Záhorí v intervale 10-20 %, na Podunajskej nížine sú najnižšie hodnoty 20-30 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie na väčšine Podunajskej nížiny v intervale 20-30 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie najnižšie tiež 20-30 % na Podunajskej nížine. Na Záhorí, v Juhoslovenskej kotline a na Above je nasýtenie 30-40 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až extrémneho sucha na približne 1/5 územia. Extrémne sucho je lokálne na Záhorí, Kysuciach a Podpoľaní a celkovo zasahuje 0,6 % územia. V povrchovej vrstve je situácia ešte vážnejšia a extrémne sucho je už na 2,6 % územia. Najhoršie na tom Záhorie a južná časť Malých Karpát. V hlbšej vrstve zatiaľ len ojedinele pozorujeme výrazné sucho.

Deficit pôdnej vlahy je miestami na Podunajskej nížine miestami až do -80 mm. Na juhu stredného a východného Slovenska je deficit najviac -60 mm. Deficit pozorujeme už na takmer 80 % územia. Normálne podmienky sú na takmer 1/5 územia. Nadbytok vlahy do +40 mm je len lokálne v okolí Bardejova.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 7.3. do 13.3.2022 spadlo najviac zrážok na Zamagurí a v Popradskej kotline, lokálne to bolo až 7-8 mm. Veľká časť Slovenska však bola uplynulý týždeň bez zrážok. Po teplotnej stránke bol týždeň studený vzhľadom na túto ročnú dobu. Prevažovalo slnečné počasie s chladnými nocami. Najvyššia teplota bola 13 °C na Záhorí. Najnižšie klesla teplota až na -18 °C na Orave. Týždenná suma výparu bola najvyššia 15,5 mm v Jaslovských Bohuniciach a najnižšia 6,6 mm v Oravskej Lesnej. V percentách normálu bol výpar od 100 % v Tisinci do 180 % v Senici.