13. október 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

V povrchovej vrstve a v celom profile sa začínajúce sucho vyskytuje len ojedinele. V hlbšej vrstve je výnimočné sucho ešte stále na juhovýchode. Relatívne nasýtenie je najmenej 20-30 % na juhu Podunajskej nížiny. V hlbšej vrstve je stále nasýtenie najmenej 10-20 % lokálne na juhozápade a juhovýchode. Najvyšší deficit pôdnej vlahy je do -40 mm na krajnom východe a juhu Podunajskej nížiny.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 20-30 % v oblasti Komárna a Štúrova. Nasýtenie pod 50 % je v tejto vrstve len v južnej polovici Podunajskej nížiny, v Juhoslovenskej kotliny a lokálne na Dolnom Zemplíne. V severnej polovici Slovenska je nasýtenie takmer všade nad 70 %. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie 10-20 % lokálne na Podunajskej a Východoslovenskej nížine. Bod zníženej dostupnosti je presiahnutý na približne ¼ celkovej plochy. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie len lokálne na juhu Podunajskej nížiny v intervale 20-30 %. Na Dolnom Zemplíne je najnižšie nasýtenie 30-40 %. Nasýtenie pod 50 % je približne na 1/10 územia.

Miera intenzity sucha je v hlbšom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) stále na juhovýchode na úrovni začínajúceho až výnimočného sucha. Je to však len malá plocha (približne 6 %), väčšina Slovenska je už bez rizika sucha. V povrchovej vrstve a v celom profile je len ojedinele na juhozápade, prípadne juhovýchode začínajúce sucho.

Deficit pôdnej vlahy je do -40 mm na krajnom východe, a tiež na juhu Podunajskej nížiny, a lokálne aj v Slovenskom Rudohorí. V povrchovej vrstve je deficit len do -20 mm, ale v hlbšej vrstve na krajnom východe je deficit až -60 mm. Na väčšine územia je nadbytok vlahy, najviac do +60 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Tento týždeň napršalo najviac v oblasti Javorníkov, a to lokálne až 30 mm. Úhrn zrážok v intervale 20-30 mm bol aj v oblasti Tatier a Turca. Avšak tento týždeň boli aj lokality, kde nepršalo vôbec. Týka sa to najmä oblastí na juhu Podunajskej a Východoslovenskej nížiny a južného Gemera. Na začiatku týždňa sa naše územie nachádzalo ešte v chladnom vzduchu. V Slovenskom raji klesla teplota až na -7 °C. Počas týždňa sa postupne otepľovalo, a cez víkend boli teploty v najteplejších lokalitách takmer na úrovni 23 °C. Najvyšší týždenný výpar bol v oblasti Nitry a Levíc 13-14 mm, na severe najmenej 6 mm.