14. február 2016

Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

V týždni od 7.2. do 14.2.2016 sa stav vlhkosti v pôde zvýšil na celom území. Len veľmi malé územia na severozápade majú intenzitu sucha najviac S1. Relatívne nasýtenie je 90-100 % takmer na celom území. Hodnoty okolo 60 % sú len ojedinele na Záhorí.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie sa zvýšilo takmer na celom území Slovenska. Stav v povrchovej vrstve pôdy (0-40 cm): v tejto časti pôdy je ešte relatívne nasýtenie 70-90 % na juhu Podunajskej nížiny a na Záhorí. Na Záhorí je na malom území relatívne nasýtenie najmenej 60 %. Takmer celé Slovensko má relatívne nasýtenie vyššie ako 90 %. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) je situácia podobná. Aj v tejto časti profilu na malom území na Záhorí je relatívne nasýtenie 60-70 %. V celom profile (0-100 cm) je relatívne nasýtenie 60-70 % na Záhorí. Na väčšine Slovenska sú pôdy úplne nasýtené.
 

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami vo rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) poklesla na celom území. V povrchovej časti pôdy (0-40 cm) na krajnom severozápade je intenzita sucha S0, prípadne S1. Takmer celé Slovensko je bez rizika sucha. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) je situácia ešte priaznivejšia. V tejto časti profilu sa sucho nevyskytuje na celom území. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je znížená úroveň pôdnej vlahy na hornej Orave a Kysuciach. Je to však len malé územie pri hraniciach s Poľskom, ktoré predstavuje 0,6 % celkovej plochy.
 

Dopady sucha na vegetáciu:
Informácie o vývoji relatívnej kondície vegetácie boli ukončené až do začiatku vegetačnej sezóny roku 2016.

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Posledný týždeň bol typický daždivým a sychravým počasím. Najviac zrážok počas uplynulého týždňa spadlo v okolí Banskej Bystrice. V samotnej Banskej Bystrici spadlo za posledný týždeň 111,5 mm. Najviac zrážkovým dňom bola streda 10.2. Najvyššie úhrny počas tohto dňa boli až 67 mm, a to v oblasti Dobšinej a Rožňavy. Skupenstvo zrážok bolo v nižších polohách prevažne dažďové. Len od 900 m n. m. prevládali zrážky snehové. Daždivé a oblačné počasie spôsobilo, že v tomto týždni boli len veľmi nízke úhrny evapotranspirácie. Najteplejším dňom bol utorok 9.2., kedy najvyššie teploty vzduchu boli na juhozápadnom Slovensku až 14 °C. Najchladnejšie bolo v piatok 12.2. v Popradskej kotline do -10 °C. Najviac veterným dňom bola nedeľa 7.2. Na juhozápadnom Slovensku boli denné priemery rýchlosti vetra okolo 11 m/s.