14. jún 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom viditeľne zlepšila na väčšine Slovenska. V povrchovej vrstve je už takmer celé územie bez rizika sucha. Extrémne sucho je v hlbšej vrstve už len ojedinele v Slovenskom Rudohorí a Podtatranskej kotline. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve na krajnom juhozápade najmenej 20-30 %, v celom profile na Záhorí najmenej 30-40 %. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na strednom Slovensku.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 20-30 % v oblasti Žitného ostrova. Vo východnej polovici Podunajskej nížiny je nasýtenie 30-40 %. Pod 50 % je nasýtenie na približne 14,5 % územia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie ojedinele na Záhorí najmenej 10-20 %. Na väčšine územia je už nasýtenie nad 50 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie 30-40 % na Záhorí, na Podunajskej nížine je nasýtenie najmenej 40-50 %. Pod hranicou bodu zníženej dostupnosti je nasýtenie na 9 % plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je ešte lokálne na strednom a juhozápadnom Slovensku na úrovni výrazného sucha. Situácia sa viditeľne zlepšila a bez rizika sucha sú už 2/3 územia. V povrchovej vrstve je zlepšenie ešte výraznejšie. Takmer celé územie je bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je extrémne sucho už len ojedinele v Slovenskom Rudohorí a Podtatranskej kotline. Výrazné až extrémne sucho spolu zasahujú už 10 % územia.

Deficit pôdnej vlahy sa taktiež zmiernil a momentálne je do -60 mm v Slovenskom Rudohorí. Deficit do -40 mm je ešte miestami na juhu západného a stredného Slovenska. V povrchovej vrstve už dokonca prevláda nadbytok vlahy, najviac +40 mm v okolí Lučenca, v Slanských vrchoch a na Považí. V hlbšej vrstve ešte prevláda deficit vlahy, najviac -60 mm v Slovenskom Rudohorí.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň boli zrážky na celom území Slovenska, a to prevažne vo forme prehánok a búrok. Zväčša spadlo od 20 do 50 mm, najmenej na severozápade len 6 mm, a ojedinele na krajnom juhozápade do 5 mm. Najviac zrážok spadlo v okolí Lučenca a lokálne aj na Podunajskej nížine, kde to bolo až 100 mm. Po teplotnej stránke bol týždeň väčšinou v medziach normálu. Najvyššia teplota bola 33,5 °C na juhovýchode a najnižšie klesla teplota vzduchu na 7 °C na severe. Výpar bol najvyšší 33 mm na juhovýchode. Výpar bol v percentách normálu od 70 % do 115 %.