14. november 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je mierne až výrazné sucho na juhu Podunajskej nížiny, na Kysuciach a Orave, a tiež ešte na juhovýchodnom Slovensku. V povrchovej vrstve pôdy je výrazné sucho na Kysuciach a Orave a v porovnaní s minulým týždňom sa územie s výrazným suchom ešte viac zväčšilo. Relatívne nasýtenie je v intervale 10-20 % na juhu Podunajskej nížiny a lokálne aj na Dolnom Zemplíne. Deficit pôdnej vlahy je na juhovýchode najviac do -80 mm, na strednom Slovensku to je do -60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie v intervale 10-20 % ojedinele na juhu Podunajskej nížiny. V okolí Trnavy a Piešťan je nasýtenie najnižšie 20-30 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) má ešte stále pomerne veľká časť južného Slovenska nasýtenie v intervale 10-20 %, lokálne je to menej ako 10 % (Dolný Zemplín, Hont, juh Podunajskej nížiny). V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie v intervale 10-20 % ojedinele na juhu Podunajskej nížiny a lokálne aj na Dolnom Zemplíne. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 27 % územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni mierneho až výrazného sucha na juhu Podunajskej nížiny, Kysuciach, Orave a juhovýchode Slovenska. Výrazné sucho najviac zasahuje práve Oravu. V povrchovej vrstve sa taktiež výrazné sucho rozširuje na Kysuciach a Orave. V hlbšej vrstve je výrazné sucho ešte stále na Zemplíne.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -80 mm na juhovýchode Slovenska, konkrétne v okolí Sobraniec a Michaloviec. Deficit vlahy do -60 mm je okrem juhovýchodu, aj na Pohroní, Honte a Orave. Nadbytok vlahy je najvyšší +40 mm. Normálne podmienky sú na 9,5 %.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 8.11. do 14.11.2021 spadlo najviac zrážok do 5 mm na juhozápade Slovenska, v okolí Malých Karpát. Na severe stredného a východného Slovenska boli týždenné úhrny zrážok do 3 mm. Na ostatnom území sa zrážky nevyskytli, prípade boli nižšie ako 1 mm. Najvyššia teplota vzduchu bola 15-16 °C v stredných polohách Vysokých Tatier. Počas týždňa prevládalo inverzné počasie, miestami aj s celodennými hmlami, najmä v nížinách a kotlinách. Najnižšia teplota bola -6 °C na Horehroní. Týždenná suma výparu bola najvyššia 4,5 mm v Piešťanoch. V percentách normálu bol výpar od 50 % do 100 %.