15. január 2017

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Výrazné sucho sa naďalej rozširuje v povrchovej vrstve na západe, najmä na dolnom Považí, Ponitrí a Záhorí. V hlbšej vrstve je situácia priaznivejšia. Výrazné sucho je na menšej ploche. Relatívne nasýtenie sa takmer nezmenilo. Na celom území je v povrchovej vrstve vyššie ako 50 %.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na väčšine Podunajskej nížine a Záhorí 50-60 %. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) je len na veľmi malom území na Záhorí nasýtenie 40-50 %. Okrem Záhoria sú hodnoty pod 90 % aj na západe Podunajskej nížiny. Ostatné územie je takmer úplne nasýtené. V celom pôdnom profile (0-100 cm) taktiež nenastali zmeny. Na Záhorí sú najnižšie hodnoty 50-60 %.


Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve dosahuje stupeň výrazného sucha (S3) približne na 2 % celkovej plochy. Zasiahnuté oblasti sú okolie Bánoviec, Nového Mesta n. Váhom, Piešťan a Senice. Mierne sucho sa rozširuje na Považí ďalej na sever a na Podunajskej nížine ďalej na východ, až na Tekov. Mierne sucho sa objavilo už aj v Žiarskej kotline. V hlbšej časti profilu je situácia stále priaznivá. Výrazné sucho je v okolí Senice a Piešťan. Pokrýva však len 0,1 % celkovej plochy. V celom pôdnom profile sa situácia prakticky nezmenila. Výrazné sucho je stabilizované a mierne sucho sa rozšírilo na malej ploche v okolí Piešťan a Nového Mesta n. Váhom ďalej smerom na západ,  a tiež sa objavilo aj v okolí Dubnice, v údolí Váhu. Na východe sa situácia v porovnaní s minulým týždňom viditeľne zlepšila.


Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Počas uplynulého týždňa boli najvyššie úhrny zrážok na krajnom východe, kde spadlo spolu až 35-40 mm. Najviac zrážkovým dňom bola sobota, kedy ojedinele spadlo až 30 mm. Najmenej zrážok bolo na Spiši, ojedinele len 3 mm. Najteplejšie počas týždňa bolo vo štvrtok, na Záhorí bola maximálna teplota až 7 °C. Najchladnejšie bolo ešte v prvej polovici týždňa, na Orave a ojedinele aj na Honte bolo do -26 °C. V pondelok bolo najveternejšie na Horehroní s priemernou rýchlosťou vetra do 10 m/s. Na väčšine územia sú hodnoty výparu v týchto dňoch veľmi nízke až nulové. Na veľkej ploche sa už vyskytuje snehová pokrývka (aj v nížinách) a po väčšinu dní boli aj cez deň záporné teploty. Relatívne nasýtenie sa preto na celom území prakticky nemení.