15. júl 2018

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Už niekoľko týždňov pretrváva extrémne sucho v okolí Žiliny a Martina. Výrazné až výnimočné sucho je aj na Považí, v Bielych Karpatoch, či v centrálnej časti Slovenska, a ojedinele aj na východe. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve najmenej 10-20 % na západnom Slovensku. Deficit pôdnej vlahy je najviac -80 mm na severozápade, a do -60 mm na strednom a východnom Slovensku.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) je najnižšie 10-20 % na západnom Slovensku. Bod zníženej dostupnosti je presiahnutý na približne polovici územia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod 10 % ojedinele na západnom aj strednom Slovensku. Vysoké nasýtenie nad 90 % je na severe stredného Slovenska a v západnej časti východného Slovenska. V celom profile (0-100 cm) nenastali výraznejšie zmeny. Nasýtenie v intervale 10-20 % je najmä v oblasti Považia, Ponitria a Pohronia. Na Podunajskej aj Východoslovenskej nížine sú hodnoty zväčša v intervale 30-60 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 - 2010) dosahuje úroveň extrémneho sucha v oblasti Žiliny, Martina a lokálne aj v Bielych Karpatoch. Výrazné a výnimočné sucho je na veľkej časti Považia, v okolí Banskej Bystrice a Zvolena, a tiež na východe, v oblasti Slanských vrchov a Polonín. Bez rizika sucha je oblasť Oravy, Spiša, Zamaguria, Levočských vrchov, ďalej Novohrad, a veľká časť Podunajskej a Záhorskej nížiny. V povrchovej vrstve len lokálne sledujeme mierne sucho. Začínajúce sucho je na 22 % celkovej plochy a bez rizika sucha sú približne 2/3 územia. V hlbšej vrstve je stále extrémne sucho na Považí, Kysuciach a Turci. Dlhodobo je extrémne sucho v spodnej vrstve aj v oblasti Polonín. Výrazné a výnimočné sucho je v okolí Myjavy a na strednom Slovensku.

Deficit pôdnej vlahy je stále do -80 mm na severozápade, a to na Hornom Považí a Dolných Kysuciach. Deficit do -60 mm je na strednom Slovensku, a na východe v oblasti Slanských vrchov a Polonín. Nadbytok vlahy je na juhovýchode Podunajska, južnej časti Záhorskej nížiny, v Chočských vrchoch, Oravskej Magure a na Spiši. Najvyššie hodnoty nadbytku sú do +60 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň bolo najviac zrážok na severe stredného a východného Slovenska. Najvyššie týždenné úhrny zrážok boli do 50 mm v oblasti Tatier a na krajnom východe, v oblasti Polonín. Najmenej zrážok bolo na juhu východného Slovenska, kde ojedinele spadol len 1 mm. Po teplotnej stránke bol týždeň prevažne normálny. Najvyššia teplota bola 31 °C na Podunajsku a najmenej 6,5 °C v Slovenskom raji. Najvyššia priemerná rýchlosť vetra bola 8 m/s v Podtatranskej kotline.