15. november 2015

Situácia pôdnej vlhkosti a intenzity sucha:

V týždni 8.11. až 15.11.2015 sa situácia ohľadom sucha veľmi nezmenila. Určitú zmenu pozorujeme najmä v povrchovej vrstve pôdy, kde sa na niektorých miestach na krajnom severe zvýšila intenzita sucha, a tiež pokleslo relatívne nasýtenie pôdy. V hlbšej časti profilu je situácia stabilizovaná.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie pôd pokleslo v porovnaní s minulým týždňom najmä v povrchovej vrstve pôdy. Situácia v povrchovej vrstve pôdy (0-40 cm): V porovnaní s minulým týždňom pribudli oblasti s relatívnym nasýtením nad 90 % (na severozápade Slovenska). Na úkor relatívneho nasýtenia 70-90 % sa zvýšil podiel relatívneho nasýtenia 60-70 %, ktorý zasahuje už tretinu územia (najmä Podunajskú nížinu a juh stredného Slovenska). Na rozhraní stredného a východného Slovenska už nájdeme aj nízke hodnoty 20-30 % nasýtenia. Situácia v hlbšej časti pôdneho profilu (40-100 cm): V tejto časti profilu nenastali významné zmeny oproti minulému týždňu. Relatívne nasýtenie 30-40 % sa nachádza na Považí a Šariši (celkovo 0,3 %). Až 45 % územia má relatívne nasýtenie pôd nad 90 %. Stav v celom profile (0-100 cm): Zvýšila sa plocha s relatívnym nasýtením 70-90 %. Asi 1/10 územia má relatívne nasýtenie nad 90 %. Najnižšie hodnoty sú stále na Považí a aj na rozhraní Banskobystrického a Košického kraja.

Miera intenzity sucha (ak porovnáme aktuálny stav s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) sa zmenila predovšetkým v povrchovej časti pôdy (0-40 cm). Na severozápade mierneho sucho pominulo. Výrazné sucho sa však vyskytuje na východe Banskobystrického kraja a mierne sucho je aj v oblasti Nízkych Tatier a Liptova. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) boli zmeny minimálne. Približne ¾ územia je bez rizika sucha. Extréme sucho je stále na Kysuciach a hornom Považí (1 % celkovej plochy). Aj v celom pôdnom profile (0-100 cm) je stále extrémne sucho na Kysuciach, aj keď sa situácia v porovnaní s minulým týždňom o niečo zlepšila. Na Orave vidíme zmiernenie sucha. Mierne sucho však zasahuje aj ďalšie časti stredného Slovenska (oblasť Nízke Tatry, Muránska planina). Tu sa to však netýka poľnohospodársky využívaných pôd.

Dopady na vegetáciu:
Informácie o vývoji relatívnej kondície vegetácie boli ukončené až do začiatku vegetačnej sezóny roku 2016.

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážkový deň bol 9.11., kedy spadlo ojedinele na severozápade až 11 mm. Viacej zrážok spadlo až 15.11., ale tento deň už do výpočtov pre tento týždeň nie je zarátaný a situáciu ohľadom sucha zrejme významne ovplyvní až o týždeň. V ostatných dňoch boli len nízke úhrny zrážok. Ešte v sobotu 14.11. spadlo ojedinele 7 mm. Najviac slnečné dni boli 12.11.a 13.11. Trvanie slnečného svitu bolo vyššie v horských oblastiach stredného Slovenska, a to až 8 hodín za deň. Na nížinách to bolo najviac 6 - 7 hodín za deň. Maximálne teploty vzduchu boli v nedeľu 8.11. a v stredu 11.11.. Maximá dosahovali hodnoty až 20 °C. Minimálne teploty vzduchu boli v dňoch 11.11. a 12.11. vzhľadom na ročnú dobu veľmi vysoké, a na niektorých miestach vyššie ako 12 °C. Najnižšie minimá boli na začiatku, a tiež na konci týždňa na Spiši do -2 °C. Posledný týždeň bol veterný. Najvyššie priemerné rýchlosti boli 14. 11. do 10 m/s na Spiši, ale veterno bolo takmer na celom území, okrem uzavretých dolín v okolí hôr.