15. október 2017

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve 30-40 % na východnom Slovensku. V hlbšej vrstve na juhozápade sú najnižšie hodnoty 10-20 %. Sucho je len začínajúce, čo platí pre obidve vrstvy.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) dosahuje najnižšie hodnoty 30-40 % na východnom Slovensku. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú najnižšie hodnoty na juhozápade 10-20 %, na juhu stredného Slovenska to je 20-30 %. V celom pôdnom profile je nasýtenie pod bodom zníženej dostupnosti na 3 % celkovej plochy. Týka sa to území na juhu stredného Slovenska, a tiež na juhozápade, konkrétne v okolí Bratislavy, a na Záhorí.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej aj hlbšej vrstve je na úrovni začínajúceho sucha. V hlbšej vrstve je začínajúce sucho na Záhorí, v povrchovej vrstve sa sucho objavilo v oblastiach na východnom Slovensku, a to v oblasti Spiša a Slovenského raja.

Deficit pôdnej vlahy je do -40 mm na Gemeri, Spiši a v okolí Trebišova. Nadbytok pôdnej vlahy je stále najvyšší na východe Podunajskej nížiny a na Pohroní. Väčšina územia ešte stále má nadbytok vlahy, prípadne je situácia blízko normálnych podmienok.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok, do 20 mm, spadlo uplynulý týždeň opäť na Orave. V južnej polovici Slovenska sa miestami zrážky vôbec nevyskytli. Na začiatku týždňa klesla teplota vzduchu v oblasti Slovenského raja na -3,5 °C. Počas druhej polovici týždňa sa počasie stabilizovalo a postupne sa otepľovalo. Najteplejšie bolo v nedeľu, kedy na Podunajskej a Záhorskej nížine bolo takmer 24 °C. Najveternejšie bolo v Podtatranskej kotline, kde bola priemerná rýchlosť vetra v pondelok a utorok až 8 m/s.