15. september 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je na krajnom východe začínajúce a lokálne až výrazné sucho. Na ostatnom území Slovenska je to v celom profile už bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je lokálne na juhovýchode najmenej 10-20 %. Nasýtenie sa zvýšilo aj v hlbšej vrstve, a už je takmer na celom území nad 10 %. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na krajnom východe. Na ostatnom území Slovenska je pôdnej vlahy nadbytok.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie v intervale 20-30 % na juhovýchodnom Slovensku, na juhozápade je to najmenej 30-40 % v okolí Komárna. Na väčšine územia je nasýtenie v intervale 70-90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sa nasýtenie pomaly zvyšuje, a už je takmer na celom území nad 10 %. V celom profile (0-100 cm) je lokálne nasýtenie na juhovýchode v intervale 10-20 %, na západnom Slovensku je nasýtenie ojedinele najmenej 30-40 %. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na takmer 17 % plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na krajnom východe na úrovni začínajúceho až výrazného sucha. Výrazné sucho je najmä v oblasti Sobraniec a Sniny. Na ostatnom území Slovenska sa sucho už nevyskytuje. V hlbšej vrstve je sucho okrem krajného východu ešte ojedinele na úrovni S1 aj na rozhraní západného a stredného Slovenska.

Najvyšší deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na krajnom východe. Najhoršia situácia je na Dolnom Zemplíne a v oblasti Polonín a Vihorlatu. Deficit do -40 mm je lokálne aj na Hornej Nitre. Na väčšine územia pozorujeme nadbytok pôdnej vlahy. Najlepšia situácia je na Horehroní a v okolí Popradu, kde je nadbytok do +60 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň prevažná väčšina zrážok spadla len v pondelok. V piatok spadlo pri prechode studeného frontu ešte do 3 mm na severovýchode. Týždenné úhrny zrážok sa tak pohybovali od 0 mm ojedinele na Záhorí, do 65 mm lokálne v oblasti Slovenského Rudohoria a na Gemeri. Väčšina týždňa bola slnečná a s výraznými rozdielmi medzi nočnými a dennými teplotami. Najvyššia teplota bola takmer 29 °C na Dolnom Zemplíne. V dolinách bolo najchladnejšie v nedeľu, a to -0,5 °C v okolí Slovenského raja. Výpar dosiahol najvyššiu týždennú sumu 22 mm na juhovýchode, v percentách normálu to bolo na celom území od 100 do 135 %.