16. apríl 2017

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Výrazné sucho stále pretrváva na Záhorí, a to aj v hlbšej časti profilu. V povrchovej vrstve pôdy je nanajvýš mierne sucho na malom území na strednom Slovensku a na juhozápade. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve najnižšie 30-40 % na Záhorí, v hlbšej časti profilu je to až 10-20 %.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) dosahuje najnižšie hodnoty 30-40 % na Záhorí. Nasýtenie 40-50 % je okrem Záhoria aj na Podunajskej nížine a v okolí Lučenca. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) je situácia naďalej priaznivá takmer na celom Slovensku, okrem Záhoria, kde je relatívne nasýtenie ojedinele až 10-20 %.  V celom pôdnom profile (0-100 cm) na Záhorí pozorujeme nasýtenie 20-30 %. Na ostatnom území sú hodnoty vyššie ako 70 %, v severnej polovici územia dokonca 90-100 %.

Miera intenzity sucha   (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve dosahuje úroveň mierneho sucha na malej ploche na juhozápade a na strednom Slovensku. Začínajúce sucho predstavuje približne 1/10 celkovej plochy. V hlbšej časti profilu je výrazné sucho na Záhorí  a v okolí Myjavy. Situácia sa zlepšila na severozápadnom Slovensku, ale v Slovenskom Rudohorí sa objavilo mierne sucho. V celom pôdnom profile je výrazné sucho na ploche 0,7 % a zasahuje len Záhorskú nížinu. Mierne sucho sa objavilo na strednom Slovensku, v oblasti Sihlianskej planiny. Mierne sucho na malej ploche zasahuje aj podhorie Bielych Karpát.

Deficit pôdnej vlahy je na Záhorí  -40 až -60 mm. O niečo vyššie hodnoty -20 až -40 mm sú ojedinele v Slovenskom Rudohorí. V severnej časti Slovenska sú hodnoty kladné, najviac na Spiši, +20 až +40 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Za uplynulý týždeň opäť najviac zrážok spadlo na Orave, a to 20 až 25 mm. Najsuchšie bolo na Gemeri a v Juhoslovenskej kotline, kde ojedinele bolo menej ako 0,5 mm zrážok. Najteplejšie bolo v pondelok 23 °C na Podunajskej nížine. Postupne počas týždňa sa ochladzovalo. Najchladnejšie ráno však bolo v stredu, kedy pri vyjasnení bolo v Hnileckej doline až -6 °C. Najveternejšie bolo v dňoch utorok až štvrtok, kedy bola priemerná rýchlosť na juhozápade a v Podtatranskej kotline až 8 m/s.