16. august 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Výrazné sucho sa momentálne vyskytuje len ojedinele na severe Slovenska. Začínajúce až výrazné sucho je spolu na približne 10 % územia. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % na Turci a ojedinele aj na juhozápadnom Slovensku. Deficit pôdnej vlahy je na Orave a Spiši až -60 mm. Nadbytok vlahy je lokálne najviac až +60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je lokálne na Turci, Podunajskej nížine, v Juhoslovenskej kotline, na Gemeri, a tiež na krajnom severe v intervale 10-20 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie v tejto časti pôdy na takmer polovici územia. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) je lokálne nasýtenie stále pod 10 %. V celom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 10-20 % lokálne na Turci, Podunajskej nížine, v Juhoslovenskej kotline a v oblasti Slovenského krasu. Na veľkej časti Podunajskej nížiny je nasýtenie 40-50 %, na Záhorí je rozpätie od 10 až do 90 %. Vzhľadom nato, že zrážky sú prevažne z búrok a prehánok, tak sú medzi jednotlivými regiónmi veľké rozdiely v nasýtení pôdy. Najlepšie sa táto rôznorodosť prejavuje v povrchovej vrstve. V celom profile je nasýtenie pod hranicou 50 % na takmer polovici územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je lokálne na krajnom severe až na úrovni výrazného sucha. Najhoršia situácia je na Orave, v oblasti Tatier, na Turci a Spiši. Sucho na úrovni S1 až S3 je spolu na približne 10 % územia. V povrchovej vrstve je situácia horšia ako v celom profile. Výrazné sucho je podobne ako v celom profile prevažne na severe, ale suchom akejkoľvek intenzity je zasiahnutých až 15 % územia. V hlbšej vrstve je sucho na 12 % územia, pričom výrazné sucho je len lokálne na krajnom severe.

Deficit pôdnej vlahy je najviac -60 mm na Orave, Spiši, v Levočských vrchoch a Hornom Považí. Deficit vlahy monitorujeme na približne 43 % územia, normálne podmienky sú na približne 1/3 územia. Nadbytok vlahy je lokálne najviac +60 mm. V povrchovej vrstve a v celom profile je deficit od -20 do -40 mm na 11 % územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 10.8. do 16.8.2020 sa zrážky opäť vyskytli pri búrkach a prehánkach. Najvyššie týždenné úhrny zrážok boli až 70 mm, ale v niektorých oblastiach na východnom Slovensku boli nulové úhrny zrážok. Málo zrážok, do 1 mm, spadlo aj v oblasti Myjavy, na Turci a severovýchode a v niektorých ďalších oblastiach. Preto je situácia taká, že v niektorých lokalitách sa sucho v dôsledku vysokých teplôt zvýraznilo, ale inde je až veľmi vlhko. Najvyššia teplota vzduchu bola tento týždeň 34 °C na Záhorí. Najnižšie klesla teplota na 5 °C v Slovenskom raji. Po celý týždeň prevládalo dusné počasie a týždenný výpar bol najviac 34 mm na Zemplíne. V percentách normálu bol výpar od 90 % do 140 %.