16. december 2018

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom čiastočne zlepšila na severozápade, avšak tu, a aj na východe stále pozorujeme výrazné až výnimočné sucho. V povrchovej vrstve je situácia priaznivá. V hlbšej vrstve je extrémne sucho v Turčianskej kotline a v okolí Žiliny. Relatívne nasýtenie je v intervale 40-50 % ojedinele na východe a na Záhorí. Deficit vlahy je lokálne na východe do -80 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) je na celom území Slovenska už nad 50 %. Najnižšie hodnoty sú v okolí Popradu a na Záhorí. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je stále ojedinele na východe nasýtenie len 20-30 %, na strednom a západnom Slovensku sú najnižšie hodnoty 30-40 %. V celom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 40-50 % ojedinele na východe a Záhorí. Táto plocha však predstavuje len 0,7 % územia Slovenska. Nasýtenie nad 90 % je najmä v Malých a Bielych Karpatoch, na severe stredného Slovenska, a tiež v oblasti Strážovských vrchov a Malej a Veľkej Fatry.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až výnimočného sucha na severozápade a na východe. Najhoršie na tom je stále Turiec, Horné Považie, Zemplín, Šariš a Slanské vrchy. V povrchovej vrstve je len ojedinele začínajúce sucho. Až 86 % územia je bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je výnimočné až extrémne sucho na severozápade a nanajvýš výnimočné sucho na východe.

Deficit pôdnej vlahy sa síce zmiernil, ale stále v oblasti Slanských a Volovských vrchov je lokálne deficit do -80 mm. Deficit do -60 mm je na približne 14 % územia. Deficitom je zasiahnutých až 70 % územia. Nadbytok vlahy je do +20 mm na krajnom juhozápade a na Liptove a Zamagurí.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok spadlo tento týždeň na Orave, a to až 26 mm. Okolo 20-25 mm spadlo aj v oblasti Malých Karpát. Najmenej zrážok bolo v Košickej kotline, a to len okolo 1 mm. Najvyššia teplota bola v pondelok takmer 9 °C na krajnom juhozápade a najchladnejšie bolo do -15 °C na severe. Po teplotnej stránke bol týždeň priemerný, v dolinách na strednom Slovensku relatívne chladnejší. Výpar za tento týždeň dosiahol najvyššiu sumu 3,7 mm v okolí Bratislavy.