17. júl 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Extrémne sucho zasahuje približne 55 % územia Slovenska a sucho rôznej intenzity sa vyskytuje na 98 % územia. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10 % na veľkej časti južného Slovenska, pričom táto plocha predstavuje takmer polovicu nášho územia. Deficit pôdnej vlahy vo vrstve pôdy 0-100 cm je najväčší v intervale -60 až -80 mm, a to ojedinele na strednom a východnom Slovensku. Deficit vlahy pozorujeme na celom území, okrem najvyšších vysokohorských polôh, kde sú normálne pôdne vlahové podmienky.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na približne polovici územia Slovenska pod hranicou 10 %. Veľmi podobná situácia je aj v celom pôdnom profile (0-40 cm) a v hlbšej vrstve (40-100 cm). Bod zníženej dostupnosti (nasýtenie pod 50 %) je prekonaný na 90 % územia. Nasýtenie vyššie ako 50 % je len ojedinele na severe a vo vysokohorských polohách.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha na približne 55 % územia Slovenska. Situácia sa tak v porovnaní s predchádzajúcim týždňom opäť zhoršila. Extrémne sucho zasahuje najmä južnú polovicu územia, ale ojedinele je v severnej časti. V povrchovej vrstve je extrémne sucho najmä na rozhraní západného a stredného Slovenska, a ojedinele aj na juhozápade a juhovýchode. Celkovo je extrémne sucho v tejto časti pôdy na približne 1/5 územia. V hlbšej vrstve je extrémne sucho takmer na polovici územia a rovnomerne zasahuje ako západné Slovensko, tak aj stredné a východné Slovensko.

Deficit pôdnej vlahy je od -60 do -80 mm ojedinele na strednom a východnom Slovensku.Deficit vlahy pozorujeme takmer na celom území. Normálne podmienky sú len vo vysokohorských polohách.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 11.7. do 17.7.2022 boli najvyššie týždenné úhrny zrážok v intervale 30-35 mm lokálne na Orave, Hornom a Dolnom Zemplíne. Zrážky do 1 mm sa vyskytli najmä na juhu Banskobystrického kraja a lokálne aj na Záhorí. Najvyššia teplota vzduchu bola 37 °C v oblasti Štúrova. Počas víkendu sa ochladilo a teplota v dolinách klesla na 2-3 °C. Najvyššia týždenná suma výpar bola 46 mm v oblasti Bratislavy. V percentách normálu bol výpar od 95 % v Stropkove do 135 % v Piešťanoch.