17. jún 2018

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Extrémne sucho na východe Slovenska sa zmiernilo. Naďalej zostáva zasiahnuté okolie Žiliny a stredné Považie. V hlbšej vrstve extrémne sucho zasahuje Kysuce, Turiec a Rajčianskú dolinu, ale ešte stále sa vyskytuje aj na severovýchode. Relatívne nasýtenie dosahuje lokálne najnižšie hodnoty v celom pôdnom profile 20 - 30 %, pričom územie pod bodom zníženej dostupnosti sa plošne významnejšie vyskytuje na Záhorí. Deficit pôdnej vlahy sa znížil predovšetkým na východe krajiny. Najnižšie hodnoty dosahuje na úrovni -40 až -60 mm v rámci celého pôdneho profilu.

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) je najnižšie na severe Záhoria, 20 - 30 %. Pod bodom zníženej dostupnosti v tejto vrstve pôdy sa nachádza aj územie veľkej časti Východoslovenskej nížiny, severná časť Podunajskej nížiny, stredné Považie, Myjava a juhozápad Záhoria. V hlbšej vrstve pôdy (40 - 100 cm) je nasýtenie okolo 10 - 20 % na Záhorí, Turci a v oblasti Strážovských vrchov. Na väčšine Východoslovenskej a Podunajskej nížiny je nasýtenie v tejto vrstve 60 - 70 %. V celom profile (0 - 100 cm) je lokálne najnižšie nasýtenie 20 - 30 % na Záhorí a strednom Považí. Pod bodom zníženej dostupnosti v celom pôdnom profile sa nachádza len 10,7 % územia Slovenska. Priaznivá situácia je v južnej časti Podunajskej nížiny, kde je nasýtenie 70 - 90 %. Vplyvom výdatných zrážok sa výrazne doplnila pôdna vlaha v západnej polovici Prešovského a Košického kraja, kde je pôdny profil takmer nasýtený (90 – 100 %).

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 - 2010) je na úrovni extrémneho sucha miestami v okolí Žiliny. Výrazné až výnimočné sucho je okrem severovýchodu, aj na strednom Považí, Turci a na Myjave. Kategórie S3 – S5 pokrývajú približne 6,3 % územia Slovenska. V hlbšej vrstve je naďalej situácia vážna. Extrémne sucho zasahuje krajný severovýchod, ako aj severozápad krajiny a Turiec. Výrazné sucho v tejto vrstve pôdneho profilu je na väčšine východnej časti Prešovského a Košického kraja. Vo vrchnej časti pôdneho profilu sa sucho vyskytuje len ojedinele. 

Deficit pôdnej vlahy v celom pôdnom profile je najvyšší v okolí Žiliny, strednom Považí, časti východného Slovenska a v oblasti Štiavnických vrchov, kde dosahuje hodnoty od -40 mm do -60 mm. V ostatných častiach Slovenska je deficit nižší. Nadbytok vlahy sa najviac prejavuje na juhu Podunajskej nížiny, východnej časti Podtatranskej kotliny, v Hornádskej kotline a v povodí Bodvy.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:

V uplynulom týždni sme zaznamenali zrážky na celom území Slovenska, aj keď sa opäť prejavili výrazné regionálne rozdiely v ich množstve vplyvom výskytu búrok a intenzívnych lejakov. Z monitorovaných staníc zaznamenali jednoznačne najvyšší týždenný úhrn zrážok Spišské Vlachy (123,4 mm). Vysoké úhrny (nad 50 mm/týždeň) však boli namerané aj na iných lokalitách východného Slovenska. Naopak, najnižšie úhrny zrážok, zväčša do 10 mm, boli zaznamenané na západe krajiny, s výnimkou centrálnej časti Podunajskej nížiny (okolie Hurbanova a Žihárca). Týždenná potenciálna evapotranspirácia sa pohybovala prevažne na úrovni od 25 – 30 mm, čo zodpovedá dlhodobým podmienkam (1981 - 2010) v danom období.