17. máj 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom podstatne zlepšila na väčšine územia. Extrémne sucho je len lokálne v západnej časti východného Slovenska a na juhozápade. Výrazné zlepšenie nastalo v povrchovej vrstve, kde je výrazné až extrémne sucho len ojedinele na juhu Slovenska. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve na juhu Podunajskej nížiny v intervale 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -80 mm na juhu stredného Slovensku.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) sa zvýšilo na väčšine Slovenska. Najnižšie hodnoty 10-20 % sú na juhu Podunajskej nížiny. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na 40 % plochy. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie prevažne od 60 do 90 %, len ojedinele sú najnižšie hodnoty 10-20 %. V celom profile (0-100 cm) je na Záhorí miestami nasýtenie 30-40 %, na juhu Podunajskej nížiny a v Juhoslovenskej kotline najmenej 40-60 %. Na ostatnom území Slovenska je nasýtenie vyššie ako 60 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až extrémneho sucha na približne ¼ územia. Extrémne sucho je ojedinele najmä na Spiši, v Levočských vrchoch, Slovenskom Rudohorí a v Malých Karpatoch. V povrchovej vrstve sa situácia viditeľne zlepšila. Bez rizika sucha je takmer polovica územia. Výrazné až extrémne sucho je ojedinele na juhu Slovenska. V hlbšej vrstve sa zlepšenie až tak neprejavilo. Extrémne sucho je stále na takmer 14 % územia.

Deficit pôdnej vlahy je najviac -80 mm na juhu stredného Slovenska. Deficit pozorujeme momentálne na 88 % plochy. V povrchovej vrstve je deficit najviac -40 mm na juhu Slovenska. V hlbšej vrstve je deficit na celom území, prevažne do -20 mm. Nadbytok vlahy je +20 mm na krajnom východe a ojedinele na Kysuciach.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli konečne na celom území Slovenska. Najviac zrážok spadlo na severozápade a severe stredného Slovenska do 32 mm. Najmenej zrážok bolo na juhu Podunajska a juhu Zemplína, kde ojedinele spadli len 3 mm. V týchto oblastiach sa tak pôdna vlaha doplnila len nepatrne a pôdne sucho tu stále pretrváva. Najvyššia teplota vzduchu bola tento týždeň 29 °C v pondelok na Zemplíne. Následne sa výrazne ochladilo a v stredu ráno klesla teplota na Orave aj pod -5 °C. Najvyšší týždenný výpar bol 25 mm na juhu Podunajskej nížiny. Výpar bol tento týždeň v medziach normálu.