17. marec 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Extrémne sucho stále pretrváva na východnom Slovensku. Situácia na západnom a strednom Slovensku sa ale zlepšila. Deficit na východe je do -80 mm. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve je najnižšie 30-40 % na Spiši a Above.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je lokálne najnižšie 30-40 % na Spiši a Above. Nasýtenie pod 50 % je stále len na východnom Slovensku. Na Podunajskej nížine je nasýtenie 60-70 % a na južnom Gemeri 50-60 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je na väčšine územia nasýtenie nad 90 %, najmenej v okolí Prešova a Košíc 50-60 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie na celom území zatiaľ nad 50 %. Najnižšie hodnoty sú v Košickej kotline, na Spiši a na Zemplíne v intervale 50-60 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha na východnom Slovensku. Situácia sa na východe teda vôbec nezlepšila. Zlepšenie však nastalo na západnom a strednom Slovensku, kde je len lokálne mierne sucho. V hlbšej vrstve je situácia podobná ako v celom profile. Výrazné až extrémne sucho je okrem východu, aj na Podpoľaní. V povrchovej vrstve je západ a stred bez rizika sucha, na východe je ojedinele extrémne sucho, najmä v oblasti Moldavy nad Bodvou a v Košickej kotline.

Deficit pôdnej vlahy je do -80 mm v oblasti Moldavy nad Bodvou, Košíc a Prešova. Do -60 mm je deficit na Spiši a Zemplíne. Situácia sa zlepšila na západnom Slovensku, a tiež v západnej časti stredného Slovenska, kde je opäť nadbytok vlahy do +20 mm. Normálne podmienky sú na 2/3 územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok bolo tento týždeň opäť na Orave. Ojedinele spadlo až 45-50 mm. Vysoké úhrny zrážok boli aj v oblasti Nízkych Tatier a v pohorí Vtáčnik, kde spadlo do 30-40 mm. Najsuchšie oblasti boli Spiš a Košická kotlina, kde lokálne spadol len 1 mm. Po teplotnej stránke bol týždeň spočiatku teplotne normálny. V stredu ráno klesla teplota na Orave až na -10,5 °C. Výrazne sa oteplilo v nedeľu, kedy na juhu Podunajska bolo až 22 °C. Výpar bol najvyšší v Bratislave, a to 14 mm za týždeň.