17. november 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je začínajúce až mierne len v hlbšej vrstve lokálne na Dolnom Zemplíne. Relatívne nasýtenie je na väčšine územia nad 70 %, len ojedinele na juhozápade a juhovýchode od 50 do 70 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -20 mm, aj to len na približne 1 % územia. Na ostatnom území sú normálne podmienky, resp. nadbytok vlahy.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je takmer na celom území nad 90 %, len ojedinele na Záhorí je nasýtenie v intervale 70-90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie len 20-30 % lokálne na Dolnom Zemplíne. Na juhu Podunajskej nížiny sú hodnoty najmenej 50-60 %, na Záhorí 40-50 %. V celom profile (0-100 cm) je na väčšine územia nasýtenie and 70 %. Na Záhorí, Podunajskej a Východoslovenskej nížine je ojedinele nasýtenie v intervale 60-70 %.

Miera intenzity sucha v hlbšej vrstve pôdneho profilu (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na Dolnom Zemplíne stále na úrovni začínajúceho až mierneho sucha. Lokálne je mierne sucho v tejto vrstve aj na juhozápade. V povrchovej vrstve a v celom profile je už druhý týždeň po sebe celé územie bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy je v celom profile len ojedinele do -20 mm. Deficit pozorujeme najmä na krajnom juhovýchode, a potom lokálne v okolí Myjavy a Pezinka. V hlbšej vrstve je deficit na krajnom východe do -40 mm, a oblasti s deficitom do -20 mm pokrývajú približne 10 % územia. Nadbytok vlahy je najviac do +80 mm na Gemeri a Novohrade. Nadbytok vlahy je až na ¾ územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Na Slovensku stále prevláda veľmi teplé a vlhké počasie. Od začiatku mesiaca spadlo na niektorých miestach aj viac ako 200 mm zrážok, lokálne v Nízkych Tatrách viac ako 300 mm. Uplynulý týždeň spadlo najviac zrážok v Banskobystrickom kraji a v v centrálnej časti Nízkych Tatier, a to najviac 115 mm. Najmenej napršalo na severovýchode, okolo 3 mm, v okolí Bardejova len 1 mm. V strede týždňa bola najvyššia teplota takmer 20 °C na krajnom východe. Najnižšia teplota bola na Záhorí do -3 °C. Týždenný výpar bol najviac 6 mm v oblasti Levíc a Topoľčian. V percentách normálu bol výpar od 80 % v oblasti Popradu do 160 % na Ponitrí.

17. november 2019

Stiahnuť close
17. november 2019