17. október 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Výrazné až extrémne sucho sa vyskytuje aktuálne len na juhovýchodnom Slovensku. Extrémne sucho zasahuje celkovo 0,3 % územia. Na juhu stredného a západného Slovenska je ojedinele začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie je na juhovýchode lokálne pod hranicou 10 %. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm len na juhovýchode. Na ostatnom území Slovenska je deficit ojedinele najviac -40 mm. Najvyšší nadbytok vlahy je do +60 mm v okolí Popradu a Lučenca.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod hranicou 10 % len na juhovýchodnom Slovensku. Nasýtenie v intervale 10-20 % je okrem juhovýchodu, aj ojedinele na Podunajskej nížine. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je podobná situácia. Nasýtenie pod hranicou 10 % je len lokálne na juhovýchode. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sa situácia zmenila len nepatrne. Nasýtenie pod hranicou 10 % je lokálne na juhu západného, stredného aj východného Slovenska. Hodnoty v intervale 10-20 % sú na približne 17 % celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až extrémneho sucha na juhovýchodnom Slovensku. Extrémne sucho zasahuje celkovo 0,3 % územia Slovenska. Situácia sa tak v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nezmenila. V hlbšej vrstve je na juhovýchode mierne až výrazné sucho.

Deficit pôdnej vlahy je na juhovýchode Slovenska najviac do -60 mm. Na strednom a západnom Slovensku je deficit najviac -40 mm. Nadbytok vlahy je najviac +60 mm v okolí Popradu a Lučenca. Normálne podmienky sú na takmer 30 % celkovej plochy.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 11.10. do 17.10.2021 spadlo najviac zrážok na juhu stredného Slovenska, maximálne to bolo 10-20 mm v okolí Lučenca a Rimavskej Soboty. Na niektorých staniciach uplynulý týždeň sa zrážky vôbec nevyskytli. Na väčšine územia bol úhrn zrážok do 5 mm. Najvyššia teplota vzduchu bola 18 °C na Honte. Najnižšie klesla teplota vzduchu na -5 až -6 °C na Orave. Týždenná suma výparu bola najvyššia 10,5 mm v okolí Bratislavy. V percentách normálu bol výpar od 80 % do 110 %.