18. apríl 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom zlepšila na viacerých miestach. Momentálne je začínajúce sucho v celom pôdnom profile len lokálne na Pohroní. Relatívne nasýtenie je najnižšie 40-50 % na Záhorí a juhozápade Podunajskej nížiny. Na približne polovici územia Slovenska je nasýtenie vyššie ako 90 %. Deficit pôdnej vlahy sa tiež zmiernil. Len lokálne na Pohroní ostal ešte deficit vlahy do -40 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve (0-40 cm) najnižšie 40-50 % v juhozápadnej časti Podunajskej nížiny. Na Záhorí sa nasýtenie zvýšilo na 50-60 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie na Záhorí 30-40 %, na Podunajskej nížine 50-60 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie na Záhorí a v okolí Bratislavy najnižšie 40-50 %. Celkovo to predstavuje len 0,8 % územia Slovenska. Na strednom a východnom Slovensku je nasýtenie vyššie ako 60 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne na Pohroní na úrovni začínajúceho sucha. Podobná situácia je aj v povrchovej vrstve. V hlbšej vrstve je začínajúce sucho na 3 % celkovej plochy a zasahuje oblasti najmä v južnej polovici stredného Slovenska a na rozhraní stredného a západného Slovenska.

Deficit pôdnej vlahy je na západnom a strednom Slovensku ojedinele do -20 mm. Na Pohroní je lokálne deficit ešte do -40 mm. Normálne podmienky sú približne na 1/3 územia. Nadbytok vlahy až +80 mm je lokálne v Prešovskom kraji.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 12.4. do 18.4.2021 boli najvyššie týždenné úhrny zrážok na juhozápade Slovenska do 40 mm. Najnižšie týždenné úhrny zrážok boli okolo 5 mm lokálne na Podunajskej nížine. Najvyššia teplota vzduchu bola 23 °C v pondelok na juhovýchode Slovenska. Neskôr, sa výrazne ochladilo a počas týždňa bolo prevažne oblačné a chladné počasie s početnými prehánkami, a to ojedinele aj snehovými. Najnižšie klesla teplota na -7 °C v Slovenskom raji. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v okolí Nitry, približne 14 mm. V percentách normálu bol výpar od 55 % do 80 %.