18. august 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom výrazne zlepšila najmä na severovýchodnom Slovensku. Výrazné až výnimočné sucho je len lokálne v hlbšej vrstve na západnom a strednom Slovensku. V povrchovej vrstve je takmer celé územie bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie v hlbšej vrstve je lokálne na západe pod 10 %, v povrchovej vrstve najmenej 20-30 % v okolí Bratislavy. Deficit pôdnej vlahy je lokálne do -60 mm v oblasti Považia.

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 20-30 % v okolí Bratislavy. Na väčšine Podunajskej nížiny je nasýtenie v intervale 30-50 %, na strednom a východnom Slovensku je nasýtenie väčšinou vyššie ako 70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je lokálne nasýtenie na západnom Slovensku ešte stále nižšie ako 10 %. Týka sa to najmä oblastí Považia a Strážovských vrchov. V hlbšej vrstve je nasýtenie pod 50 % na približne 1/5 územia. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie lokálne najmä na západnom Slovensku v intervale 20-30 %. Pod 50 % je nasýtenie na približne 1/10 celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho sucha ojedinele na západnom a strednom Slovensku. Len lokálne je na Orave mierne sucho. Ešte lepšia situácia je v povrchovej vrstve, kde takmer celé územie je už bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je ešte výrazné až výnimočné sucho ojedinele na strednom a západnom Slovensku. Na východnom Slovensku je výrazné sucho len lokálne v oblasti Vihorlatu a Dolného Zemplína.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne v oblasti Považia do -60 mm. Deficit v intervale -40 až -20 mm je ojedinele na strednom a západnom Slovensku, a tiež na krajnom východe. Deficitom pôdnej vlahy je zasiahnutých približne ¼ územia. Nadbytok vlahy je najviac +80 mm na severovýchode.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň spadlo najviac zrážok na východnom Slovensku. Lokálne boli úhrny vyššie ako 100 mm. Na strednom Slovensku boli zrážky väčšinou v intervale 20 – 40 mm, a na západnom Slovensku spadlo najmenej v okolí Bratislavy a na Záhorí, od 4 do 6 mm. Najvyššia teplota vzduchu bola v pondelok 35 °C na juhovýchode a najnižšia teplota bola 1,5 °C v Slovenskom raji vo štvrtok. Najvyšší týždenný výpar bol 31 mm v okolí Bratislavy a Nitry. V percentách výparu bol výpar od 90 do 110 %.