18. február 2018

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Na Kysuciach už pozorujeme v celom pôdnom profile aj v povrchovej vrstve výrazné sucho. Mierne sucho je aj na Orave, v okolí Martina a na severovýchode. Relatívne nasýtenie pokleslo miestami v povrchovej vrstve na 70-90 %. V hlbšej vrstve výrazné zmeny nenastali. Deficit pôdnej vlahy do -20 mm sa vyskytuje najmä na severozápade a krajnom severovýchode.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na približne 28 % plochy v intervale 70-90 %. V porovnaní s minulým týždňom nasýtenie pokleslo najmä na západnom a východnom Slovensku. V južnej polovici stredného Slovenska je nasýtenie stále nad 90 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) a v hlbšej vrstve (40-100 cm) výrazné zmeny nenastali. Takmer na celom území je nasýtenie stále nad 90 %.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) je v povrchovej vrstve na úrovni výrazného sucha na území Horných Kysúc. Mierne sucho je okrem Kysúc, ojedinele aj na Orave, v Javorníkoch, v okolí Martina, a na severovýchode. Podobná situácia je aj v celom profile. Výrazné sucho pokrýva 0,1 % plochy a mierne sucho približne 1 %. V hlbšej vrstve je celé územie Slovenska bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy pretrváva v celom pôdnom profile a v povrchovej vrstve v intervale -20 až -5 mm na Kysuciach, Orave, Turci a severovýchode. Nadbytok vlahy je v okolí Popradu a na južnom Gemeri. V hlbšej vrstve sú na takmer celom území normálne podmienky.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň najviac zrážok spadlo na území Krupinskej planiny. V jej najvyššie položených lokalitách to bolo až 33 mm, v nižších polohách 20-30 mm. Zrážky sa vyskytli najmä v piatok a sobotu. Najmenej zrážok spadlo na severovýchode, v okolí Medzilaboriec okolo 2 mm. Najchladnejšie ráno bolo v sobotu v Hornádskej kotline, kde teplota klesla na -17 °C. Najteplejšie bolo v nedeľu v okolí Lučenca 7 °C. Najvyšší denný výpar bol 1,3 mm v Košiciach, kde bol zároveň aj najveternejší deň s priemernou rýchlosťou vetra do 8 m/s.