18. jún 2017

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Na juhozápade sa ojedinele vyskytuje výrazné sucho, na Záhorí je to až výnimočné sucho. Sucho v povrchovej vrstve zasahuje v podstate len západné Slovensko. V hlbšej vrstve je mierne sucho aj na východe a v strede krajiny. Relatívne nasýtenie je na Podunajskej a Záhorskej nížine 10-20 %, v hlbšom profile dokonca pod 10 %.

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod hranicou 50 % na približne 1/4 územia. Na Podunajskej nížine je nasýtenie v intervale 10-20 %, v severnej a východnej časti nížiny 20-30 %. Na Záhorí je nasýtenie 10-20 % len na juhu, väčšinou sú hodnoty v intervale 20-30 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú lokality na Záhorí a ojedinele aj na juhozápade, kde je nasýtenie aj pod 10 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 10-20 % na Záhorí, na väčšine Podunajskej nížiny 40-50 %. Situácia sa tak v porovnaní s minulým týždňom zlepšila len čiastočne.


Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve je na úrovni výrazného sucha v okolí Nového Mesta nad Váhom a na krajnom juhozápade. Mierne sucho zasahuje západnú časť Podunajskej nížiny, dolné Považie a Záhorie. V hlbšej časti profilu sa výnimočné sucho vyskytuje na západe, dokonca v niektorých lokalitách je sucho až extrémne, najmä na Záhorí a Považí. V celom pôdnom profile je výnimočné sucho len na Záhorí, v okolí Senice dokonca pozorujeme až extrémne sucho. Je to zatiaľ len malá plocha, ktorá nepokrýva ani 0,1 %. Okrem Záhoria je výrazné sucho, aj v oblasti Bratislavy, Senca a Pezinka, a tiež na Považí, v okolí Nového Mesta n. Váhom. Východné a stredné Slovenska je väčšinou bez rizika sucha. Tu sa situácia zlepšila oproti predchádzajúcemu týždňu.


Deficit pôdnej vlahy pretrváva na Záhorí v intervale -60 až -40 mm, lokálne je to až -80 až -60 mm. Deficit pod -40 mm je aj v okolí Bratislavy a Pezinka, a tiež v Žiarskej kotline. Na Podunajskej nížine je to väčšinou v intervale -40 až -20 mm Zlepšenie nastalo na východe a v severnej časti Slovenska. Nadbytok pôdnej vlahy je najvyšší 5 až 20 mm, a to najmä na severe a krajnom východe.


Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň sa zrážky v menšej miere vyskytli v pondelok, ale najviac zrážok bolo v piatok a sobotu. Týždenné úhrny zrážok presiahli na severe hranicu 35 až 40 mm. Najmenej zrážok spadlo na Pohroní, vo Zvolenskej kotline to boli ojedinele len 0,2 mm. Najteplejšie bolo začiatkom týždňa. Na Žitnom ostrove presiahla teplota hranicu 33 °C. Najchladnejšie ráno bolo v horských dolinách vo štvrtok, a to +2 °C. Najveternejšie bolo cez víkend. Priemerná rýchlosť vetra dosiahla ojedinele až 9 m/s. Najvyšší výpar bol 7-8 mm na krajnom juhozápade.

18. jún 2017

Stiahnuť close
18. jún 2017