18. november 2018

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa uplynulý týždeň zhoršila najmä na juhovýchode. Extrémne sucho sa rozšírilo okrem východného Slovenska, aj na Turci a juhozápade. Nasýtenie je najnižšie 20-30 % na juhovýchode a na Záhorí. Deficit je stále lokálne do -100 mm na juhovýchode a do -80 mm na strednom Slovensku.

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) dosahuje najnižšie hodnoty v intervale 20-30 % v okolí Nových Zámkov a Komárna. Takmer na celej Podunajskej a Východoslovenskej nížine je nasýtenie 30-40 %, na Záhorí je situácia o niečo lepšia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie 10-20 % na juhovýchode a na juhu stredného a západného Slovenska to je 20-30 %. V celom profile (0-100 cm) má približne tretina územia nasýtenie nižšie ako 50 %. Najnižšie hodnoty 20-30 % sú na juhovýchode a na Záhorí. Nasýtenie nad 90 % je prevažne na severe stredného Slovenska a krajnom severovýchode.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha na 5 % celkovej plochy. Situácia sa výrazne zhoršila na Dolnom Zemplíne a v oblasti Slanských vrchov. Zhoršenie nastalo aj na Turci, v okolí Žiliny a ojedinele na Podunajskej nížine. Bez rizika sucha je len 12,5 % plochy. V povrchovej vrstve je zhoršenie viditeľné na juhovýchode a juhozápade Slovenska. Miestami sa tu vyskytuje až extrémne sucho. Minulý týždeň bolo extrémne sucho len na 0,2 %, teraz je až 5,5 % celkovej plochy. V hlbšej vrstve je zatiaľ extrémne sucho na juhovýchode a severozápade. Bez rizika sucha je v tejto vrstve takmer 30 % územia.

Deficit pôdnej vlahy zotrváva lokálne na východe v intervale -80 až -100 mm. Deficit do -80 mm je na takmer 9 % plochy. Okrem východu, je vysoký deficit v západnej časti Žilinského kraja a v Banskobystrickom kraji. Nadbytok vlahy je len na veľmi malej ploche na západe a v okolí Popradu. Deficitom vlahy trpí z týždňa na týždeň čoraz väčšie územie.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Predchádzajúci týždeň bol opäť suchý na väčšine Slovenska. Na Zamagurí a severovýchode spadlo do 10 mm zrážok. Najskôr bolo relatívne teplé počasie s najvyššou teplotou 19 °C na juhu Podunajskej nížiny, no v strede týždňa prešiel studený front, po ktorom sa postupne ochladzovalo. Cez víkend bola najnižšia teplota -8 °C v dolinách na strednom Slovensku. Týždenný výpar bol najvyšší 6 mm v okolí Nitry a Levíc.