18. október 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je celé územie Slovenska v obidvoch pôdnych vrstvách bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie sa výrazne zvýšilo na celom území a momentálne je na takmer celom Slovensku nad 90 %, len lokálne na juhovýchode sú hodnoty nasýtenia v intervale 70-90 %. Deficit pôdnej vlahy sa na území Slovenska už nevyskytuje. Nadbytok vlahy je až +100 mm, a to až na takmer 10 % územia.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na celom území nad hranicou 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie na takmer celom území nad 90 %, len na Zemplíne sú lokálne hodnoty od 60 do 90 %. V celom profile (0-100cm) je taktiež na takmer celom území nasýtenie nad 90 %, len lokálne na Zemplíne je v intervale 70-90 %.

Podľa mapky, ktorá zobrazuje intenzitu sucha, je aktuálne celé územie bez rizika sucha. Vlaha sa tak doplnila aj na miestach, kde bolo v predošlých týždňoch začínajúce sucho, alebo len znížené množstvo pôdnej vlahy.

Deficit pôdnej vlahy už na Slovensku momentálne nie je. Na väčšine územia je nadbytok vlahy, ojedinele na juhu stredného a západného Slovenska je nadbytok až +100 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 12.10. do 18.10.2020 spadlo na Slovensku plošne od 30 do 170 mm. Najmenej zrážok spadlo na severovýchode a krajnom východe Slovenska. Najviac zrážok spadlo v oblasti Volovských vrchov. Najvyššia teplota vzduchu bola v pondelok 19 °C na krajnom juhovýchode Slovenska. Najnižšie teplota klesla na -2 °C. Po väčšinu týždňa bolo zamračené a sychravé počasie s nízkym výparom. Najvyššia suma týždenného výparu bola 6,5 mm v oblasti Bratislavy. V percentách normálu bol výpar od 40 % do 75 %.