18. september 2016

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Intenzita sucha je najviac na úrovni S2. V povrchovej vrstve je zasiahnutý suchom najmä krajný juhozápad, v hlbšej vrstve je mierne sucho na malých územiach na severovýchode. Relatívne nasýtenie je najnižšie na Záhorí a v okolí Malých Karpát. V hlbšej vrstve pôdy až takmer 1 % plochy je pod hranicou 10 %.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie na Záhorí, kde sú jeho hodnoty až 20 %. Západná časť Podunajskej nížiny je podstatne horšie na tom ako východná časť. V západnej časti sú hodnoty 30-40 %, pričom v tej východnej 60-90 %. Na Východoslovenskej nížine je to prevažne  50-60 %. Oveľa horšia situácia je v hlbšej časti profilu (40-100 cm). Až 0,6 % celkovej plochy má relatívne nasýtenie pod 10 %. Týka sa to najmä oblasti Záhoria a Malých Karpát. Nižšie hodnoty, najmenej 20 %, sú aj ojedinele na východe Slovenska. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najhoršia situácia na juhu Záhoria a v severozápadnej časti Bratislavy, kde sú hodnoty relatívneho nasýtenia len 20 %. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na ploche 14 % celkovej plochy. V porovnaní s minulým týždňom tak ide o čiastočné zlepšenie. Severná polovica stredného Slovenska je po víkendových zrážkach úplne nasýtená.
 

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve je na úrovni S1 len na krajnom juhozápade. V hlbšej časti profilu je mierne sucho (S2) na malých plochách na východe. Je to len 0,4 % celkovej plochy. V celom pôdnom profile je 1 % plochy na úrovni S1. Až 92 % územia je bez rizika sucha. Z úplného pohľadu teda vyplýva, že dlhodobo znížená úroveň vlhkosti v pôde v porovnaní s priemerom je na severovýchode a čiastočne juhovýchode Slovenska, zatiaľ čo v plytčej vrstve sa sucho začína rozširovať od juhozápadu.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V uplynulom týždni spadlo najviac zrážok v centrálnej časti Nízkych Tatier a na Orave. Najviac zrážkovým dňom bola sobota 17.9., kedy spadlo ojedinele na horách až 45 mm, ale aj na Podunajskej nížine z piatka na sobotu ojedinele spadlo do 35 mm. Najsuchšie bolo na Záhorí a juhovýchode, kde boli úhrny na niektorých miestach nižšie ako 0,5 mm. V kombinácii s vysokými teplotami však sucho zasiahlo najmä oblasť krajného juhozápadu, oblasť Záhoria a  Bratislavy. Najteplejšie bolo ešte na začiatku týždňa v pondelok do 32 °C. Postupne sa však ochladzovalo a najchladnejšie počas dňa bolo v sobotu a nedeľu. Spočiatku týždňa bol mimoriadny vysoký aj výpar, ale cez víkend už klesol na nízke hodnoty. Najviac veterno bolo v sobotu v okolí Bratislavy s rýchlosťou vetra do 7 m/s.