19. september 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Pôdna vlaha sa uplynulý týždeň doplnila na celom území Slovenska. Začínajúce sucho ostalo už len na juhovýchodnom Slovensku. V hlbšej vrstve je ojedinele ešte mierne sucho v oblasti Vranova n. Topľou a Michaloviec. Relatívne nasýtenie je len lokálne na juhu Podunajskej nížiny a Dolnom Zemplíne v intervale 10-20 %. V hlbšej vrstve sú ešte stále hodnoty nasýtenia ojedinele pod hranicou 10 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -40 mm na východnom Slovensku.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) sa zvýšilo na celom území Slovenska. Na juhovýchode Podunajskej nížiny a Dolnom Zemplíne sú najnižšie hodnoty v intervale 20-30 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) nenastalo podstatné zlepšenie. Na krajnom juhozápade, na juhu Podunajskej nížiny a Dolnom Zemplíne je nasýtenie stále nižšie ako 10 %. Nasýtenie v intervale 10-20 % je na približne 1/5 územia. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie v intervale 10-20 % len lokálne na juhu Podunajskej nížiny a Dolnom Zemplíne. Pod hranicou 50 % sa relatívne nasýtenie nachádza na 39 % celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho sucha na juhovýchode Slovenska. V povrchovej vrstve je len lokálne znížená úroveň pôdnej vlahy S0. V hlbšej vrstve ostalo mierne sucho na juhovýchode Slovenska, v okolí Vranova n. Topľou, Trebišova a Michaloviec.

Deficit pôdnej vlahy je na juhovýchode Slovenska najviac do -40 mm. Na juhu stredného a západného Slovenska je deficit najviac -20 mm. Na väčšine územia už pozorujeme nadbytok vlahy. Najvyšší nadbytok vlahy je +80 mm v okolí Bardejova, Prievidze a na Považí.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 13.9. do 19.9.2021 boli najvyššie úhrny zrážok 50-65 mm v oblasti Pohronského Inovca, a tiež v okolí Bratislavy. Najmenej zrážok spadlo 5-7 mm v okolí Myjavy a Senice. Vlaha sa tak doplnila na celom území Slovenska. Najvyššia teplota vzduchu bola uplynulý týždeň v stredu 31-32 °C na juhu Podunajskej nížiny. Najnižšie klesla teplota na 4 °C cez víkend na Horehroní. Týždenný výpar bol najvyšší 22 mm v okolí Bratislavy. V percentách normálu bol výpar v intervale 90-130 %.