2. apríl 2017

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Pôdna vlhkosť za posledný týždeň výrazne poklesla takmer na celom území. Výrazné sucho je na Záhorí, pričom v hlbšej časti profilu je ojedinele na severe až výnimočné sucho. Relatívne nasýtenie na Záhorí pokleslo na 20-30 % v povrchovej vrstve a na 30-40 % v hlbšej vrstve.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie na Záhorí, a to 20-30 %. Bod zníženej dostupnosti bol okrem Záhoria dosiahnutý ojedinele aj na strednom a východnom Slovensku. V západnej časti Podunajskej nížiny je relatívne nasýtenie 50-60 %, v západnej časti 60-70 %, podobne ako aj na Východoslovenskej nížine. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) je na väčšine územia ešte situácia priaznivá. Pod 50 % je relatívne nasýtenie len na Záhorí. V celom pôdnom profile (0-100 cm) evidujeme v okolí Senice relatívne nasýtenie 20-30 %. Na takmer celom území je však nasýtenie 70-100 %.


Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve dosahuje úroveň mierneho sucha na 5 % celkovej plochy. V hlbšej časti profilu je situácia horšia najmä v horských oblastiach na severe, kde je ojedinele až výrazné až výnimočné sucho. Okrem horských polôh je výrazné sucho aj na Záhorí. V celom pôdnom profile je výrazné sucho len na Záhorí. Mierne sucho zasahuje pohoria na severozápade a západe Slovenska.


Deficit pôdnej vlahy  výrazne poklesol na celom území. Najnižší deficit je stále na Záhorí, a to -40 až -60 mm. Na väčšine územia je deficit v intervale -5 až -20 mm. Kladné hodnoty sú len lokálne na Spiši a na juhu Podunajskej nížiny. V hlbšej časti profilu sa však situácia takmer nezmenila a okrem Záhoria je takmer na celom území deficit okolo 0 mm.


Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Na veľkej časti územia sa uplynulý týždeň zrážky nevyskytli, prípadne boli len nemerateľné úhrny. Najviac napršalo na Orave v stredu, pričom najvyššie úhrny boli až 8 mm. Po teplotnej stránke bol celý týždeň mimoriadne teplý. Najchladnejšie ráno bolo  v pondelok, kedy v okolí Slovenského raja poklesla teplota na takmer -8 °C. Postupne sa však otepľovalo a v závere týždňa bolo na Podunajskej nížine až 26 °C. Spolu s teplom prevládalo prevažne slnečné počasie, ktoré najmä na nížinách bolo aj veterné, čo podporilo výpar. Najvyššie hodnoty výparu boli okolo 5 mm. Najvyššia rýchlosť vetra bola v sobotu 7 m/s na Podunajskej nížine.