20. august 2017

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Extrémne sucho sa v celom profile vyskytuje vo Volovských vrchoch a v povodí Hornádu, v hlbšej vrstve je zasiahnuté aj Záhorie a ojedinele aj Považie. Relatívne nasýtenie dosahuje hodnoty 10-20 % na Záhorí a v oblasti Abova. V hlbšej vrstve sú hodnoty pod 10 % na väčšine Záhoria. Výrazný deficit pôdnej vlahy pozorujeme vo Volovských vrchoch.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie na juhu východného Slovenska, v oblasti Slovenského krasu, kde sú hodnoty nižšie ako 30 %. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý aj v Košickej kotline, v severozápadnej časti Záhoria a ojedinele na Podunajskej nížine. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú hodnoty pod 10 % už dlhodobo na Záhorí, a tiež v pohoriach s kamenistými pôdami. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý takmer na polovici územia. Najlepšia situácia je na severe stredného Slovenska. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sú najnižšie hodnoty 10-20 % na Záhorí a v oblasti Slovenského krasu a Abova. Nasýtenie pod 30 % je aj v Malých Karpatoch, Tribeči, Považskom Inovci a Košickej kotline.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve dosahuje stupeň mierneho sucha v povodí Hornádu a vo Volovských vrchoch. Veľká časť Slovenska je však bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je extrémne sucho vo Volovských vrchoch a v povodí Hornádu, na Záhorí a ojedinele aj na Považí. V tejto časti profilu je situácia oveľa horšia, ako v povrchovej vrstve. Bez rizika sucha sú len Nízke a Vysoké Tatry, Zemplín, čiastočne Horehronie, Liptov a Orava a západná časť Spiša. V celom pôdnom profile je výnimočné až extrémne pôdne sucho v okolí Spišských Vlachov a Gelnice. Výnimočné a výrazné sucho je aj v povodí riek Bodva a Hnilec. Výrazné sucho sa v menšej miere vyskytuje aj na západe Záhoria. Bez rizika sucha sú približne 2/3 územia.

Deficit pôdnej vlahy je v intervale -60 až -80 mm v oblasti Volovských a južnej časti Slanských vrchov. Deficit -40 až -60 mm je aj ojedinele na východnom Slovensku. Nadbytok pôdnej vlahy je predovšetkým na strednom Slovensku, a to najmä v Podtatranskej kotline. Oveľa priaznivejšia situácia je v povrchovej vrstve.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najvyššie úhrny zrážok sme zaznamenali v okolí Popradu, až okolo 80 mm. Na Orave a Zamagurí boli úhrny v intervale 60-70 mm. Najmenej zrážok tentoraz spadlo v okolí Trebišova, na juhu Zemplína, kde týždenné nepresiahli ojedinele hranicu 0,5 mm. Najteplejšie bolo v piatok na Záhorí do 35,5 °C. Najchladnejšie ráno bolo ešte na začiatku týždňa, kedy v Slovenskom raji bolo 3,5 °C. Najvyššia priemerná rýchlosť vetra bola 7 m/s na juhozápade.