20. december 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Extrémne sucho je už momentálne v celom pôdnom profile na 0,9 % územia a v povrchovej vrstve dokonca na 6,3 % územia. Najviac zasiahnuté oblasti ostávajú Turiec, Orava, Kysuce, Považie, Javorníky. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve dosahuje lokálne najnižšie hodnoty 50-60 %. Nasýtenie v intervale 60-70 % je na približne 1/5 územia. Deficit pôdnej vlahy je na Orave a Kysuciach až do -40 mm. Normálne podmienky sú aktuálne na takmer polovici územia.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je lokálne v intervale 50-60 % a v intervale 60-70 % na približne 1/5 územia. Najnižšie hodnoty nasýtenia sú miestami na severe a severozápade Slovenska, ojedinele aj v Nitrianskom kraji, na Považí a Záhorí. V celom profile (0-100 m) je stále nasýtenie na celom Slovensku vyššie ako 70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sa situácia taktiež nezmenila a na celom území je nasýtenie vyššie ako 90 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až extrémneho sucha na severe západného a stredného Slovenska. Najviac zasiahnuté oblasti sú Orava, Kysuce, Turiec, Považie a Javorníky. Výrazné až extrémne sucho zasahuje približne 7,5 % územia, a výhradne len extrémne sucho zasahuje 0,9 % celkovej plochy. V povrchovej vrstve je situácia ešte horšia ako predchádzajúci týždeň. Extrémne sucho sa nachádza na 6,3 % územia. V hlbšej vrstve je výrazné až výnimočné sucho len ojedinele, najmä v oblasti Strážovských vrchov.

Deficit pôdnej vlahy je najviac -40 mm na Orave, a lokálne aj na Kysuciach a v Javorníkoch. Deficit do -20 mm sa nachádza na približne ¼ územia. Normálne podmienky sú na takmer polovici územia. Nadbytok vlahy je ešte lokálne najviac +60 mm. V povrchovej vrstve je deficit vlahy do -20 mm na približne ½ územia a deficit do -40 mm na 3 % územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 14.12. do 20.12.2020 spadlo najviac zrážok v najvyšších polohách Malých Karpát. Lokálne bol týždenný úhrn v tejto oblasti až 13 mm. Na mnohých miestach bolo však tento týždeň bez zrážok. Prevládalo inverzné počasie s hmlami a nízkou oblačnosťou v nižších polohách. V horských oblastiach nad 1000 m bolo počas týždňa slnečno. Najvyššia teplota vzduchu bola 9-10 °C v stredných polohách Tatier. Najnižšie klesla teplota vzduchu na -10 °C na Liptove a Zamagurí. Týždenná suma výparu bola najvyššia 2,5 mm v Prešove a v Hurbanove. V percentách normálu bol výpar od 30 % v Bratislave do 130 % v Prešove.