20. jún 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom výrazne zhoršila. Na strednom a východnom Slovensku je lokálne až extrémne sucho. Zhoršenie sa prejavilo najmä v povrchovej vrstve. Extrémne sucho je v horných 40 cm pôdneho profilu na približne 8 % územia Slovenska. Extrémne sucho sa nachádza najmä na Orave a v západnej časti východného Slovenska. Relatívne nasýtenie je na Záhorí, juhu Podunajskej nížiny a na Zemplíne ojedinele nižšie ako 10 %. Deficit pôdnej vlahy je ojedinele na strednom a východnom Slovensku najviac -60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v celom pôdnom profile (0-100 cm) je lokálne na Záhorí nižšie ako 10 %. Na Podunajskej nížine a Zemplíne je najnižšie nasýtenie v intervale 10-20 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na 2/3 územia. V povrchovej vrstve (0-40 cm) je nasýtenie pod 10 % na väčšine Záhoria, na juhu Podunajskej nížiny a Dolnom Zemplíne. Bod zníženej dostupnosti (nasýtenie pod 50 %) bol presiahnutý už takmer celom území Slovenska (95 % územia). V hlbšej vrstve (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie 10-20 % ojedinele na Záhorí.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až extrémneho sucha ojedinele na strednom a východnom Slovensku. Extrémne sucho je lokálne na Orave a v oblasti Tatier a Nízkych Tatier (celkovo to je 0,5 % územia Slovenska). Výrazné až výnimočné sucho je v Levočských vrchoch, v Slovenskom rudohorí a na krajnom východe. V povrchovej vrstve sa extrémne sucho nachádza na 8 % územia. Najviac zasiahnuté oblasti sú Orava, západná časť východného Slovenska a krajný východ. V týchto spomenutých oblastiach je totiž v súčasnosti najväčší nedostatok zrážok vzhľadom na ich dlhodobý režim. V hlbšej vrstve nie je zatiaľ situácia až taká dramatická. Mierne až výrazné sucho je len lokálne na strednom Slovensku.

Deficit pôdnej vlahy je najviac -60 mm ojedinele na strednom a východnom Slovensku. Najväčší deficit je na Orave, v Slovenskom rudohorí, v okolí Tatier a Nízkych Tatier a v Levočských vrchoch. Deficit vlahy pozorujeme na 86 % územia. Normálne podmienky sú na približne 10 % územia. Nadbytok vlahy je ešte najviac +20 mm ojedinele v severnej polovici Podunajskej nížiny a na Ponitrí. V povrchovej vrstve je situácia ešte horšia a deficit vlahy je už na takmer celom území Slovenska.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 14.6. do 20.6.2021 spadlo najviac zrážok v oblasti Poľany, Kremnických vrchov a Javoria. Najvyššie týždenné úhrny zrážok boli 30-40 mm. Na väčšine územia Slovenska však bolo bez zrážok, prípadne spadli menej ako 2 mm. Sucho sa tak zvýraznilo na veľkej časti nášho územia. Po teplotnej stránke bol uplynulý týždeň vzhľadom na túto ročnú dobu veľmi teplý. Najvyššia teplota bola v intervale 34-35 °C. V dolinách klesla teplota vzduchu v noci najnižšie na 2-3 °C ešte na začiatku týždňa. Najvyššia týždenná suma potenciálneho výparu bola 44 mm v okolí Košíc. V percentách normálu bola výpar od 120 % do 175 %.