20. máj 2018

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Na väčšine územia pozorujeme zlepšenie situácie. Napriek tomu, sa výrazné až výnimočné sucho stále vyskytuje ojedinele na severe, a tiež v oblasti Slovenského Rudohoria. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20-30 %, na väčšine Slovenska však 60-90 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne do -80 mm v Slovenskom Rudohorí, a miestami do -60 mm na Gemeri.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 20-30 % na juhu Podunajska a Gemera. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na približne 1/3 územia. Situácia sa podstatne zlepšila na severozápade, kde je nasýtenie na väčšine územia Oravy a Kysúc nad 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú miesta na Záhorí a v Slovenskom raji, kde je nasýtenie len 10 %. Väčšina územia však má nasýtenie 70-90 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sa nasýtenie zvýšilo na viacerých miestach. Najviac sa vlaha doplnila na severozápade a východe. Najnižšie hodnoty sú 20-30 % v Slovenskom raji a na Gemeri. Výrazné zlepšenie nastalo na Orave.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve dosahuje úroveň výrazného sucha v Slovenskom Rudohorí a na Gemeri. Približne polovica plochy Slovenska je už bez rizika, takže situácia sa v tejto vrstve podstatne zlepšila. V hlbšej vrstve sa veľké zmeny neudiali. Extrémne sucho stále pokračuje na severe, severozápade, krajnom východe, či v Slovenskom Rudohorí. V celom pôdnom profile je výrazné až výnimočné sucho stále na severozápade, v oblasti Žiliny, ďalej zasahuje veľkú časť Slovenského Rudohoria, najmä Revúcku vrchovinu, Sihliansku a Muránsku planinu. Výnimočné sucho je aj v belianskej časti Tatier, Levočských a Volovských vrchoch. Bez rizika sucha je najmä Zemplín, ale aj Abov, Veľká Fatra a okolie, a krajný juhozápad.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -80 mm v oblasti Sihlianskej planiny. O niečo nižší deficit, do -60 mm je na veľkej časti Slovenského Rudohoria a Gemera. Na väčšine Slovenska ešte stále pozorujeme deficit vlahy. Nadbytok vlahy je len ojedinele na severozápade.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň spadlo do 60 mm na Orave. Približne 40-50 mm spadlo na Zemplíne, v okolí Michaloviec a Sobraniec. Najmenej zrážok bolo do 3-4 mm v okolí Detvy a Brezna. Tento týždeň sa zrážky vyskytli častejšie a na väčšej ploche ako v predchádzajúcich týždňoch. Plošnejšie zrážky boli v utorok. Výpar dosiahol najviac za týždeň 26 mm na juhu Podunajska. Najvyššia teplota bola 26 °C a najchladnejšie ráno do 1 °C na severe. Najvyššia priemerná rýchlosť vetra bola v piatok 8 m/s na krajnom juhozápade.