20. marec 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Výnimočné až extrémne sucho sa lokálne nachádza na Záhorí, Kysuciach, Podpoľaní a Gemeri. Extrémne sucho je celkovo na 0,4 % územia. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve kleslo na Záhorí na hodnoty v intervale 10-20 %, lokálne je to dokonca už pod 10 %. V celom pôdnom profile je najnižšie nasýtenie 20-30 % na Podunajskej a Záhorskej nížine. Deficit pôdnej vlahy je do -80 mm na Podunajskej nížine a do -60 mm na juhu stredného a východného Slovenska.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je lokálne na Záhorí pod 10 %. Na Podunajskej nížine je to najmenej 20-30 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú najnižšie hodnoty 20-30 %, v okolí Bratislavy lokálne 10-20 %. V celom pôdnom profile je nasýtenie na Podunajskej a Záhorskej nížine miestami v intervale 20-30 %, na juhu stredného a východného Slovenska je to najmenej 30-40 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výnimočného až extrémneho sucha lokálne na Záhorí, Kysuciach, Podpoľaní a Gemeri. Výrazné sucho prevažuje na Podunajskej nížine. Výrazné až extrémne sucho (stupeň intenzity S3 až S5) je celkovo na 18,7 % územia. V povrchovej vrstve je situácia vážnejšia. Extrémne sucho je na veľkej časti Záhoria, Kysuciach a lokálne v južnej polovici stredného Slovenska. Celkovo extrémne sucho zasahuje až 2 % územia. V hlbšej vrstve je výrazné sucho len ojedinele na západnom a strednom Slovensku.

Deficit pôdnej vlahy je v intervale -60 až -80 mm miestami na Podunajskej nížine. V okolí Pezinka je deficit dokonca až do -100 mm. Na strednom a východnom Slovensku je deficit do -60 mm. Normálne podmienky sú na 16 % územia. Nadbytok vlahy do +20 mm je v okolí Kežmarku a na Šariši.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 14.3. do 20.3.2022 spadlo najviac zrážok 10-15 mm na Dolnom Zemplíne a Šariši. Bez zrážok bolo na Hornom Zemplíne. Na ostatnom území Slovenska boli úhrny zrážok zväčša v intervale 2-10 mm. Počas týždňa prevažovalo slnečné a relatívne chladnejšie počasie. Najnižšia teplota vzduchu bola -11 °C a najvyššie stúpla teplota na 17 °C. Najvyššia týždenná suma výparu bola 17 mm v Mochovciach. V percentách normálu bol výpar od 105 % do 165 %.

20. marec 2022

Stiahnuť close
20. marec 2022