20. november 2016

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Aj po uplynulom týždni sucho nezasahuje žiadnu oblasť na Slovensku. Znížená úroveň pôdnej vlahy je len v hlbšej časti profilu na veľmi malom území na Záhorí a v Bielych Karpatoch. Relatívne nasýtenie v hlbšej vrstve je najnižšie 30 % na Záhorí. V celom pôdnom profile je na celom území relatívne nasýtenie nad 50 %.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je takmer na celom území nad 90 %. Len na krajnom juhovýchode a krajnom západe Záhoria je relatívne nasýtenie v intervale 70-90 %. Sú to však len malé plochy, ktoré nepokrývajú viac ako 1 % celkového územia. V hlbšej časti pôdy (40-100 cm) je situácia podstatne horšia, ale aj tu pozorujeme už dlhší čas zvyšovanie množstva pôdnej vlahy. Nasýtenie 30-40 % je stále na Záhorí. Bod zníženej dostupnosti je presiahnutý len na Záhorí. V celom pôdnom profile (0-100 cm) na celom území je relatívne nasýtenie nad 50 %. Hodnoty 50-60 % sú len na malej ploche na Záhorí. V západnej časti a ojedinele aj na juhu Podunajskej nížiny je relatívne nasýtenie v intervale 70-90 %. Ostatné územie Slovenska je úplne nasýtené.


Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010). Situácia ohľadom intenzity sucha sa stále nemení. V celom pôdnom profile a v povrchovej vrstve riziko sucha je nulové na celom území. V hlbšej časti pôdy na veľmi malej ploche je znížená úroveň pôdnej vlahy na Záhorí a v Bielych Karpatoch.


Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň spadlo viac ako 40 mm na Hornej Nitre a v oblasti Strážovských vrchov. Vysoké úhrny zrážok boli najmä počas soboty 19.11. Najmenej zrážok, len do 2 mm, spadlo na Spiši, v okolí Spišskej Novej Vsi a Spišskej Belej. Na začiatku týždňa bolo spočiatku veľmi chladno. Na Zamagurí poklesla teplota vzduchu pri snehovej pokrývke na -15 °C. Neskôr prešlo viacero teplých frontov a súčasne sa výrazne oteplilo až na rekordné hodnoty. V závere týždňa bolo v sobotu a nedeľu na juhovýchode a juhozápade až okolo 17,5 °C. Snehová pokrývka ležala na konci týždňa len v polohách nad 1500 m. Uplynulý týždeň bol opäť veterný. Na juhozápade bola priemerná rýchlosť vetra v piatok až 10 m/s.