20. november 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne sa výrazné až výnimočné sucho vyskytuje na juhu Podunajskej nížiny. Začínajúce sucho sa rozširuje najmä na západnom Slovensku. Na strednom a východnom Slovensku je to zatiaľ väčšinou bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 10-20 % na Podunajskej nížine. V hlbšej vrstve je nasýtenie lokálne na Žitnom ostrove a oblasti Bratislavy pod hranicou 10 %. Deficit pôdnej vlahy je ojedinele na juhozápade v intervale -40 až -60 mm. Nadbytok vlahy je najvyšší +20 až +40 mm na Liptove, Honte a v okolí Stropkova.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) dosahuje najnižšie hodnoty 20-30 % ojedinele na Podunajskej nížine. Na Záhorí je najnižšie nasýtenie 30-40 %. Na strednom a východnom Slovensku je nasýtenie vyššie ako 70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je stále nasýtenie na Žitnom ostrove a v okolí Bratislavy pod 10 %. Na veľkej časti Podunajskej nížiny je nasýtenie v intervale 10-20 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie len ojedinele na Podunajskej nížine v intervale 10-20 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne ¼ územia, a to hlavne na juhozápadnom Slovensku.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až výnimočného sucha ojedinele na Žitnom ostrove. Začínajúce sucho sa rozširuje najmä na západnom Slovensku. Sucho sa nevyskytuje na približne 2/3 územia. V povrchovej vrstve je začínajúce sucho na veľkej časti západného Slovenska a na Žitnom ostrove je mierne sucho. V hlbšej vrstve je výrazné sucho lokálne na juhozápade a Above.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -40 až -60 mm ojedinele na západnom Slovensku. Normálne podmienky sú na približne 1/3 územia. Nadbytok vlahy je najvyšší do +40 mm na Liptove, Honte a v okolí Stropkova.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 14.11. do 20.11.2022 spadlo najviac zrážok 19-22 mm v podtatranskej oblasti a na Orave. Najmenej zrážok bolo v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny, kde lokálne spadol menej ako 1 mm. Spočiatku bolo relatívne teplé počasie s najvyššou teplotou 16 °C na Hornej Nitre. V závere týždňa sa výrazne ochladilo a na severe klesla teplota v noci na -9 °C, pričom v severnej polovici územia sa vyskytlo aj sneženie v nižších polohách. Týždenná suma výparu bola najvyššia 3,3 mm v Hurbanove a Košiciach a najnižšia 1,6 mm v Spišských Vlachoch.