20. september 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Začínajúce až výrazné sucho je spolu na 10 % územia. Mierne až výrazné sucho je na krajnom východe a v severnej časti stredného Slovenska. Situácia sa zhoršila najmä v povrchovej vrstve. Výrazné sucho sa rozšírilo na strednom a východnom Slovensku. Vo vrchnej časti pôdy pokleslo aj relatívne nasýtenie. Najnižšie hodnoty nasýtenia klesli pod 10 % lokálne na východnom Slovensku. Na väčšine územia už prevažuje deficit pôdnej vlahy. Na krajnom východe je deficit až -60 mm. V povrchovej vrstve je deficit vlahy na takmer celom území.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je lokálne pod 10 % na východnom Slovensku. Na západnom Slovensku sú hodnoty najnižšie ojedinele 10-20 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na takmer 60 % územia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je ojedinele nasýtenie len 10-20 %. V celom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 10-20 % v oblasti Slovenského krasu a lokálne aj na juhu stredného a západného Slovenska. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 2/5 územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni mierneho až výrazného sucha na krajnom východe a v severnej časti stredného Slovenska. Výrazné sucho je zatiaľ len na 0,3 % územia. Zhoršenie situácie nastalo najmä v povrchovej vrstve. Výrazné sucho sa rozšírilo na stredné a východné Slovensko a zasahuje približne 3,5 % celkového územia. V hlbšej vrstve je zatiaľ situácia priaznivá a veľké zmeny nenastali. Len ojedinele monitorujeme začínajúce sucho.

Deficit pôdnej vlahy sa nachádza už na väčšine Slovenska (približne 2/3 územia). Najvyšší deficit je -60 mm na krajnom východe a lokálne aj na Orave. Situácia sa zhoršila najviac v povrchovej vrstve do 40 cm. Deficit vlahy je v tejto časti pôdy na takmer celom území. Najvyššie hodnoty deficitu sú na krajnom východe do -40 mm. V hlbšej vrstve je deficit do -40 mm na krajnom východe a Orave. Nadbytok vlahy v celom profile je naďalej najvyšší +40 až +60 mm v okolí Popradu.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 14.9. do 20.9.2020 sa zrážky vyskytli len ojedinele vo štvrtok pri prechode studeného frontu. Najviac napršalo 20 mm lokálne v Slovenskom Rudohorí. Na väčšine územia však bol uplynulý týždeň bez zrážok. Prevažovalo opäť slnečné a do štvrtka aj nadpriemerne teplé počasie. Najvyššia teplota vzduchu bola takmer 32 °C na Ponitrí a v okolí Štúrova. Najnižšie klesla teplota na -1 °C v sobotu v Slovenskom raji a Orave. Týždenný výpar bol najvyšší okolo 25 mm v okolí Trnavy. V percentách normálu bol výpar od 120 % na Spiši do 165 % na Záhorí.