21. apríl 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Výrazné sucho sa aktuálne vyskytuje už na viac ako polovici územia. Zhoršenie situácie nastalo najmä v povrchovej vrstve, v ktorej sa extrémne sucho už rozšírilo aj na krajnom juhu západného a stredného Slovenska. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 50 % v horných 40 cm na viac ako polovici územia, pričom v oblasti Turca je už pod hranicou 10 %. Deficit pôdnej vlahy dosahuje na východnom Slovensku hodnoty až -100 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je lokálne na Turci pod hranicou 10 %. Na Záhorskej, Podunajskej aj Východoslovenskej nížine je nasýtenie zväčša 20 až 50 %. Na viac ako polovici územia je presiahnutý bod zníženej dostupnosti. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je ojedinele nasýtenie len 20-30 %, ale stále na väčšine územia sú hodnoty v intervale 70-100 %. V celom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 10-20 % lokálne v oblasti Turca a Rajeckej doliny. Väčšina územia Slovenska má nasýtenie 60-90 %. Bod zníženej dostupnosti je presiahnutý na približne 1/10 plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného sucha už na viac ako polovici územia. Extrémne sucho je na 9,5 % plochy. V povrchovej vrstve sa extrémne sucho rozšírilo na krajnom juhu stredného a západného Slovenska, a tiež na juhovýchode Zemplína. V hlbšej vrstve sa extrémne sucho vyskytuje zatiaľ len na východnom Slovensku, zhoršenie však nastalo na takmer celom území. Suchom je zasiahnuté takmer celé Slovensko, okrem stredných a vysokohorských polôh, kde je momentálne ešte snehová pokrývka.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne najvyšší do -100 mm v okolí Prešova, Košíc a Moldavy n. Bodvou. Deficit pozorujeme takmer na celom území Slovenska a to v obidvoch pôdnych profiloch. Hodnoty deficitu v intervale -5 až -40 mm sú na 98 % plochy. Normálne podmienky sú len vo vysokohorských polohách.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň bol na väčšine Slovenska bez zrážok. Zrážky sa vyskytli len v nedeľu na východnom Slovensku v podobe prehánok, s úhrnom najviac 9 mm v oblasti Sabinova. Keďže počas týždňa prevažovalo suché a slnečné počasie s vysokými amplitúdami teploty vzduchu v rámci dňa, tak na väčšine územia sa sucho naďalej rozširovalo a zintenzívňovalo. Najnižšia teplota bola v utorok takmer -8 °C na Zamagurí a najvyššia 25,5 °C v piatok na Ponitrí. Týždenný výpar bol najvyšší 30 mm v okolí Košíc.