21. august 2022

 Stav pôdnej vlahy sucha:

V uplynulom týždni sa zlepšila situácia na západnom Slovensku a v západnej časti stredného Slovenska. Na východnom Slovensku ostalo extrémne sucho na Zemplíne, Above, Gemeri a v Slovenskom rudohorí. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10 % na juhovýchodnom Slovensku a ojedinele aj na juhu Podunajskej nížiny. V hlbšej vrstve sa však nasýtenie ešte nezvýšilo a hodnoty pod 10 % sú na celej južnej polovici Slovenska. Deficit pôdnej vlahy je do -80 mm v Slovenskom rudohorí, Vihorlate a v podtatranskej oblasti.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je stále pod hranicou 10 % na Dolnom Zemplíne a Above. Nasýtenie sa doplnilo najmä na západnom Slovensku a v priľahlej časti stredného Slovenska. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod hranicou 10 % na približne ¾ územia, pričom prevažne sú takéto nízke hodnoty v južnej časti Slovenska a ojedinele aj v severnej časti. V tejto vrstve pôdy sa nasýtenie minulý týždeň takmer vôbec nezvýšilo. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je stále na takmer celom území nasýtenie pod hranicou 50 %. Pod hranicou 10 % je nasýtenie ojedinele na juhovýchode a juhozápade Slovenska.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha na juhovýchodnom Slovensku a ojedinele aj v severnej časti východného Slovenska. Najhoršia situácia je na Zemplíne, Above, Šariši, Gemeri a v Slovenskom rudohorí. Extrémne sucho celkovo zasahuje až 7 % územia. Bez rizika sucha je väčšina západného Slovenska a priľahlá časť stredného Slovenska. V povrchovej vrstve sa situácia zlepšila najmä na západnom a strednom Slovensku. Na juhovýchode je ojedinele výrazné až extrémne sucho. V hlbšej vrstve je stále extrémne sucho na 53 % územia a zasahuje prevažne južnú časť západného, stredného aj východného Slovenska.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší v intervale -60 až -80 mm v Slovenskom rudohorí, Vihorlate a v podtatranskej oblasti. Deficit vlahy pozorujeme najmä na východnom Slovensku. Na západe je nadbytok ojedinele až +40 mm v okolí Nitry, Trnavy, Senca a v severnej časti Záhoria. Normálne podmienky sú na 14,6 % celkovej plochy.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 15.08. do 21.08.2022 spadlo najviac zrážok na Orave, lokálne aj na Spiši a na Podunajskej nížine, a to v intervale od 70 do 130 mm (Oravice 131 mm). Nízke úhrny zrážok do 0,5 mm boli lokálne na Above, Gemeri a Dolnom Zemplíne (Košice, Dargov 0,1 mm). Počas týždňa bolo opäť veľmi teplo s maximálnou teplotou vzduchu 37,9 °C v Senici. Počas víkendu sa ochladilo a na viacerých miestach sa vyskytli prehánky a búrky. Najnižšia teplota bola 8 °C v pondelok v Slovenskom raji. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol potenciálny výpar na Kolibe v Bratislave, až okolo 39 mm. Najnižší výpar bol v Oravskej Lesnej, okolo 22 mm. V percentách normálu bol výpar od 100 % v Poprade a Sliači do 140 % v Podolínci.